کاربر 9139544662

فعالیت توسط 9139544662

امتیاز: 1,070 امتیاز (رتبه بندی #220)
سوالات: 51
پاسخ ها: 8
دیدگاه ها: 29
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 13 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...