کاربر abam

فعالیت توسط abam

امتیاز: 1,130 امتیاز (رتبه بندی #209)
سوالات: 37 (13 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 41
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 16 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 19 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 9 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...