کاربر afsane3000

فعالیت توسط afsane3000

امتیاز: 720 امتیاز (رتبه بندی #320)
سوالات: 19 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 6
دیدگاه ها: 16
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 5 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 10 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...