کاربر ali_sahlive

فعالیت توسط ali_sahlive

امتیاز: 15,620 امتیاز (رتبه بندی #10)
سوالات: 13
پاسخ ها: 233 (17 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 5
آمار امتیازدهی: 10 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 10 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 58 امتیازات مثبت, 12 امتیازات منفی
...