کاربر aligoli68

فعالیت توسط aligoli68

امتیاز: 1,480 امتیاز (رتبه بندی #156)
سوالات: 13 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 12 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 7
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 5 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...