کاربر alirezaf

فعالیت توسط alirezaf

امتیاز: 13,800 امتیاز (رتبه بندی #13)
سوالات: 4
پاسخ ها: 147 (14 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 46
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 183 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
...