کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 51,070 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 0
پاسخ ها: 764 (53 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 230
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 235 امتیازات مثبت, 13 امتیازات منفی
...