کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 42,180 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 0
پاسخ ها: 598 (48 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 198
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 6 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 194 امتیازات مثبت, 9 امتیازات منفی
...