کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 57,910 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 0
پاسخ ها: 863 (61 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 254
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 259 امتیازات مثبت, 14 امتیازات منفی
...