کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 47,610 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 0
پاسخ ها: 688 (52 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 216
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 228 امتیازات مثبت, 12 امتیازات منفی
...