کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 36,140 امتیاز (رتبه بندی #5)
سوالات: 0
پاسخ ها: 519 (40 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 166
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 1 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 171 امتیازات مثبت, 8 امتیازات منفی
...