کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 57,350 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 0
پاسخ ها: 859 (60 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 253
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 254 امتیازات مثبت, 14 امتیازات منفی
...