کاربر amir_zamani

فعالیت توسط amir_zamani

امتیاز: 56,850 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 0
پاسخ ها: 847 (60 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 251
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 253 امتیازات مثبت, 14 امتیازات منفی
...