کاربر birjand_sky

فعالیت توسط birjand_sky

امتیاز: 1,470 امتیاز (رتبه بندی #155)
سوالات: 35 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 15
دیدگاه ها: 54
آمار امتیازدهی: 6 سوال, 13 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 16 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 10 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...