کاربر erfan-226

فعالیت توسط erfan-226

امتیاز: 8,800 امتیاز (رتبه بندی #21)
سوالات: 0
پاسخ ها: 117 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 49
آمار امتیازدهی: 12 سوال, 32 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 24 امتیازات مثبت, 20 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 34 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
...