کاربر fari17

فعالیت توسط fari17

امتیاز: 1,160 امتیاز (رتبه بندی #174)
سوالات: 12 (4 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 11
دیدگاه ها: 6
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 21 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 16 امتیازات مثبت, 10 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 8 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...