کاربر fari17

فعالیت توسط fari17

امتیاز: 1,270 امتیاز (رتبه بندی #163)
سوالات: 14 (4 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 11
دیدگاه ها: 7
آمار امتیازدهی: 7 سوال, 26 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 23 امتیازات مثبت, 10 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...