کاربر farshiid2017

فعالیت توسط farshiid2017

امتیاز: 3,390 امتیاز (رتبه بندی #70)
سوالات: 26
پاسخ ها: 54
دیدگاه ها: 57
آمار امتیازدهی: 29 سوال, 9 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 18 امتیازات مثبت, 20 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 34 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...