کاربر farshiid2017

فعالیت توسط farshiid2017

امتیاز: 1,340 امتیاز (رتبه بندی #163)
سوالات: 13
پاسخ ها: 23
دیدگاه ها: 30
آمار امتیازدهی: 4 سوال, 3 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 9 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...