کاربر farshiid2017

فعالیت توسط farshiid2017

امتیاز: 2,650 امتیاز (رتبه بندی #86)
سوالات: 23
پاسخ ها: 42
دیدگاه ها: 55
آمار امتیازدهی: 27 سوال, 8 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 14 امتیازات مثبت, 21 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 22 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...