کاربر farshiid2017

فعالیت توسط farshiid2017

امتیاز: 3,180 امتیاز (رتبه بندی #77)
سوالات: 25
پاسخ ها: 50
دیدگاه ها: 57
آمار امتیازدهی: 27 سوال, 9 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 16 امتیازات مثبت, 20 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 33 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...