کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 2,870 امتیاز (رتبه بندی #70)
سوالات: 3 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 36 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 25
آمار امتیازدهی: 9 سوال, 24 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 26 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 21 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...