کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 2,650 امتیاز (رتبه بندی #74)
سوالات: 3
پاسخ ها: 32 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 23
آمار امتیازدهی: 9 سوال, 23 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 25 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 20 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...