کاربر hamidxerxes

فعالیت توسط hamidxerxes

امتیاز: 2,740 امتیاز (رتبه بندی #85)
سوالات: 11 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 33 (3 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 29
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 8 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 12 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...