کاربر imimarg

فعالیت توسط imimarg

امتیاز: 9,340 امتیاز (رتبه بندی #19)
سوالات: 39
پاسخ ها: 121 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 132
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 54 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
...