کاربر karimi1995

فعالیت توسط karimi1995

امتیاز: 4,800 امتیاز (رتبه بندی #50)
سوالات: 18
پاسخ ها: 61 (6 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 32
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 15 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 13 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 8 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...