کاربر m-mortazavi1381

فعالیت توسط m-mortazavi1381

امتیاز: 280 امتیاز (رتبه بندی #836)
سوالات: 7 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 1
دیدگاه ها: 5
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 4 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 5 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...