کاربر mahdi112

فعالیت توسط mahdi112

امتیاز: 1,010 امتیاز (رتبه بندی #228)
سوالات: 8
پاسخ ها: 10
دیدگاه ها: 17
آمار امتیازدهی: 16 سوال, 19 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 34 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 7 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...