کاربر mahdi112

فعالیت توسط mahdi112

امتیاز: 1,760 امتیاز (رتبه بندی #130)
سوالات: 11
پاسخ ها: 16
دیدگاه ها: 56
آمار امتیازدهی: 27 سوال, 55 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 80 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 8 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...