کاربر mahdi112

فعالیت توسط mahdi112

امتیاز: 1,450 امتیاز (رتبه بندی #157)
سوالات: 11
پاسخ ها: 13
دیدگاه ها: 41
آمار امتیازدهی: 23 سوال, 40 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 61 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 8 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...