کاربر mahdi2008

فعالیت توسط mahdi2008

امتیاز: 880 امتیاز (رتبه بندی #259)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 6 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 13
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 8 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...