کاربر majid630

فعالیت توسط majid630

امتیاز: 1,290 امتیاز (رتبه بندی #166)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 21
دیدگاه ها: 20
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 13 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...