کاربر majid630

فعالیت توسط majid630

امتیاز: 1,330 امتیاز (رتبه بندی #164)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 22
دیدگاه ها: 20
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 13 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...