کاربر majid630

فعالیت توسط majid630

امتیاز: 1,550 امتیاز (رتبه بندی #147)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 26
دیدگاه ها: 21
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 5 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 14 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...