کاربر mansour1394

فعالیت توسط mansour1394

امتیاز: 1,510 امتیاز (رتبه بندی #150)
سوالات: 17
پاسخ ها: 20 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 13
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 12 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
...