کاربر mgh2010sss

فعالیت توسط mgh2010sss

امتیاز: 5,670 امتیاز (رتبه بندی #35)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 90 (3 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 20
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 34 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 38 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 31 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...