کاربر mgh2010sss

فعالیت توسط mgh2010sss

امتیاز: 4,840 امتیاز (رتبه بندی #44)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 82 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 17
آمار امتیازدهی: 4 سوال, 24 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 28 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 25 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...