کاربر mgh2010sss

فعالیت توسط mgh2010sss

امتیاز: 7,820 امتیاز (رتبه بندی #24)
سوالات: 11 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 126 (4 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 39
آمار امتیازدهی: 7 سوال, 54 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 60 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 42 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...