کاربر mn8al1352

فعالیت توسط mn8al1352

امتیاز: 1,980 امتیاز (رتبه بندی #113)
سوالات: 5
پاسخ ها: 24 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 19
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 12 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...