کاربر morteza43

فعالیت توسط morteza43

امتیاز: 4,490 امتیاز (رتبه بندی #53)
سوالات: 38 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 71 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 71
آمار امتیازدهی: 25 سوال, 8 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 26 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 24 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...