کاربر naser-k-i

فعالیت توسط naser-k-i

امتیاز: 14,960 امتیاز (رتبه بندی #11)
سوالات: 44 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 197 (18 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 182
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 64 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...