کاربر ostadnart

فعالیت توسط ostadnart

امتیاز: 990 امتیاز (رتبه بندی #231)
سوالات: 11 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 13
دیدگاه ها: 14
آمار امتیازدهی: 4 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 10 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 7 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...