کاربر ostadnart

فعالیت توسط ostadnart

امتیاز: 750 امتیاز (رتبه بندی #298)
سوالات: 10 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 8
دیدگاه ها: 6
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 6 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...