کاربر ostadnart

فعالیت توسط ostadnart

امتیاز: 910 امتیاز (رتبه بندی #249)
سوالات: 9 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 12
دیدگاه ها: 9
آمار امتیازدهی: 4 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 10 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 6 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...