کاربر pedram

فعالیت توسط pedram

امتیاز: 2,220 امتیاز (رتبه بندی #99)
سوالات: 7 (4 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 29 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 22
آمار امتیازدهی: 4 سوال, 24 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 23 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 13 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...