کاربر pilot

فعالیت توسط pilot

امتیاز: 1,280 امتیاز (رتبه بندی #170)
سوالات: 10
پاسخ ها: 15 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 14
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 5 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 8 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...