کاربر rezaangel

فعالیت توسط rezaangel

امتیاز: 810 امتیاز (رتبه بندی #278)
سوالات: 14 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 11
دیدگاه ها: 21
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 3 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 7 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
...