کاربر saber20

فعالیت توسط saber20

امتیاز: 780 امتیاز (رتبه بندی #284)
سوالات: 8 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 5 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 14
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...