کاربر sadegh-kht

فعالیت توسط sadegh-kht

امتیاز: 720 امتیاز (رتبه بندی #312)
سوالات: 26 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 5
دیدگاه ها: 8
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 11 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...