کاربر sadegh-kht

فعالیت توسط sadegh-kht

امتیاز: 790 امتیاز (رتبه بندی #289)
سوالات: 29 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 5
دیدگاه ها: 9
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 3 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 11 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...