کاربر safoora

فعالیت توسط safoora

امتیاز: 570 امتیاز (رتبه بندی #426)
سوالات: 18
پاسخ ها: 1
دیدگاه ها: 27
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 24 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 23 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 2 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...