کاربر salehbagheri

فعالیت توسط salehbagheri

امتیاز: 510 امتیاز (رتبه بندی #480)
سوالات: 9 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 4
دیدگاه ها: 8
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 4 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...