کاربر sepehr62

فعالیت توسط sepehr62

امتیاز: 670 امتیاز (رتبه بندی #351)
سوالات: 5
پاسخ ها: 12
دیدگاه ها: 4
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 4 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 9 امتیازات مثبت, 9 امتیازات منفی
...