کاربر trmnas

فعالیت توسط trmnas

امتیاز: 2,210 امتیاز (رتبه بندی #100)
سوالات: 9
پاسخ ها: 36 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 33
آمار امتیازدهی: 13 سوال, 11 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 24 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 9 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...