کاربر zibeder

فعالیت توسط zibeder

امتیاز: 680 امتیاز (رتبه بندی #343)
سوالات: 18 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 6
دیدگاه ها: 35
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 9 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 2 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...