همان طور که اطلاع دارید، قسمت هفدهم از راهنمای Red Dead Redemption 2 به بخش آخر پیش نیازهای Collectibles اختصاص داده شده. در آخرین بخش به لوکیشن‌ها سلاح‌ها، گیاهان و نژاد اسب‌های وحشی خواهیم پرداخت.

سلاح‌ها

در رد دد ریدمپشن 2 با 62 سلاح مختلف طرف هستیم. این بخش از راهنما به شما لوکیشن تمام سلاح‌های بازی را نشان خواهد داد. خوشبختانه برای تکمیلی 100 درصد تنها نیاز به پیدا کردن 48 سلاح مختلف را دارید اما توجه داشته باشید که برخی از آن‌ها به شدت از دست دادنی هستند و شما برای برخی از آن‌ها تنها یک بار فرصت برداشتن دارید. بعضی از سلاح‌ها را به راحتی می‌تواند از اسلحه فروشی‌ها خرید، برخی به عنوان پاداش کامل کردن ماموریت‌ها به شما داده می‌شوند و تعدادی را هم باید در جهان باز بازی پیدا کنید. عده‌ای هم از این سلاح‌ها با باز کردن ماموریت‌ها به صورت خودکار به شما داده می‌شوند. شما همیشه می‌توانید مهمات (از جمله مهمات ویژه) و روغن اسلحه را از اسلحه فروشی‌ها خریداری کنید و سلاح خود را مانند روز اول آماده استفاده کنید.

برای اینکه از تعداد اسلحه‌هایی که پیدا کرده‌اید باخبر شوید، به منوی ایست بروید، سپس در Progress و زیر بخش Compendium تعداد پیدا شده را در Weapons مشاهده کنید. در ادامه با سه رنگ آبی، سبز و قرمز چگونگی پیدا کردن هر سلاح را مشخص کرده‌ام.

 • آبی: سلاح‌هایی که در جهان بازی پیدا می‌شوند یا به عنوان پاداش ماموریت به شما اعطا خواهند شد.
 • سبز: سلاح‌هایی که در اسلحه فروشی‌ها قابل خریداری هستند یا به صورت خودکار به شما اعطا می‌شوند.
 • قرمز: سلاح‌های از دست دادنی (سلاح‌هایی که می‌تواند از دست داد).

هفت تیرها (Revolvers)

 1. هفت تیر Cattleman >> با این اسلحه بازی را شروع خواهید کرد.
 2. هفت تیر Flaco >> در ماموریت غریبه The Noblest of Men, and a Woman بعد از اینکه یکی از تفنگداران افسانه‌ای یعنی فالکو هرناندز را شکست دادید، اسلحه را بردارید.
 3. هفت تیر Granger >> در ماموریت غریبه The Noblest of Men, and a Woman بعد از اینکه یکی از تفنگداران افسانه‌ای یعنی امِت گرنجر را شکست دادید، اسلحه را بردارید.
 4. هفت تیر Double-Action >> بعد از اینکه فصل دوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 5. هفت تیر Algernon >> بعد از اینکه ماموریت داستانی A Gilded Cage را در فصل چهارم کامل کردید، به شمال سنت دنیس بروید تا در پشت خانه‌ای بزرگ و آبی رنگ، گلخانه‌ای پیدا کنید. در آن مکان Algernon Wasp به شما ماموریت جانبی Duchesses and other Animals را می‌دهد. اسلحه به عنوان پاداش کامل کردن این ماموریت به شما داده می‌شود.
 6. هفت تیر Schofield >> بعد از اینکه فصل دوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید. همچنین در طی سرقت داروخانه والنتاین، در اتاق پشت داروخانه این اسلحه را می‌توانید در یک جعبه اسلحه پیدا کنید.
 7. هفت تیر Otis Miller >> در شمال Cholla Springs، ناحیه نیو آستین در صندوق غار کوچکی می‌توانید این اسلحه را پیدا کنید. اشاره کنم که تنها زمانی که به بخش داستانی Epilogue رسیدید، می‌توانید به آن مکان بروید. اسلحه بخشی از نقشه گنج Torn است. 
 8. هفت تیر Calloway >> در آخر ماموریت غریبه The Noblest of Men, and a Woman، بعد از اینکه خط داستانی تفنگداران افسانه‌ای را کامل کردید، اسلحه را از روی جسد شخصی که با او دوئل انجام دادید، بردارید. مطمئن شوید که حتما اسلحه را بردارید چونکه در هیچ جای دیگر نمی‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.
 9. هفت تیر Micah >> بعد از بخش دوم Epilogue به منطقه Mount Hagen برگردید و اسلحه را از روی جسد یخ زده بردارید.
 10. هفت تیر John’s Cattleman >> به صورت خودکار به شما اعطا خواهد شد.
 11. هفت تیر High Roller Double-Action >> تنها زمانی که یکی از گنج‌های بخش آنلاین بازی Grand Theft Auto را پیدا کرده باشید، توسط vanderlinde@eyefind.com برای شما ارسال خواهد شد. بعد از اینکه گنج مورد نظر را در GTA Online پیدا کردید، به صورت خودکار و پس از ماموریت فصل دوم یعنی A Strange Kindness، این اسلحه را دریافت خواهید کرد.

تپانچه‌ها (Pistols)

 1. تپانچه Volcanic >> بعد از اینکه فصل اول را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 2. تپانچه Semi-automatic >> بعد از اینکه فصل چهارم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 3. تپانچه Mauser >> بعد از اینکه فصل پنج را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 4. تپانچه Midnight >> در ماموریت غریبه The Noblest of Men, and a Woman بعد از اینکه یکی از تفنگداران افسانه‌ای یعنی بِلی مِدنایت را شکست دادید، اسلحه را بردارید. توجه کنید که این اسلحه به شدن از دست دادنی است.

رایفل‌ها (Rifles)

 1. رایفل‌ها Varmint >> بعد از اینکه فصل اول را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 2. رایفل‌ها Springfield >> بعد از اینکه فصل اول را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 3. رایفل‌ها Bolt-Action >> بعد از اینکه فصل سوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.

رپیترها (Repeaters)

 1. رپیتر Carbine >> بعد از اینکه فصل اول را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 2. رپیتر Lancaster >> بعد از اینکه فصل دوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 3. رپیتر Litchfield >> بعد از اینکه فصل ششم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.

تفنگ ساچمه‌‌ای (Shotgun)

 1. تفنگ ساچمه‌ای Double-Barreled >> می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 2. تفنگ ساچمه‌ای Sawed-off >> بعد از اینکه فصل اول را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 3. تفنگ ساچمه‌ای Pump-Action >> بعد از اینکه فصل دوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 4. تفنگ ساچمه‌ای Semi-Auto >> بعد از اینکه فصل چهارم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 5. تفنگ ساچمه‌ای Repeating >> بعد از اینکه فصل ششم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 6. تفنگ ساچمه‌ای Rare >> بعد از اینکه فصل دوم را شروع کردید، در شمال آنزبرگ می‌توانید مردی را داخل کلبه‌ای پیدا کنید که این اسلحه را در اختیار دارد. این شخص از غریبه‌ها خوشش نمی‌آیند بنابراین او را بکشید و اسلحه را بردارید. اشاره کنم که تنها یک بار فرصت دارید که صاحب این تفنگ ساچمه‌ای شوید.

رایفل‌های دوربین‌دار (Sniper Rifles)

 1. رایفل دوربین‌دار Rolling Block >> بعد از اینکه فصل دوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 2. رایفل دوربین‌دار Rare Rolling Block >> در فصل سوم، در طی ماموریتی توسط یک تک تیرانداز به شما شلیک می‌شود. بعد از اینکه تک تیرانداز را کشتید، اسلحه را بردارید. اشاره کنم که تنها در طول این ماموریت فرصت دارید که صاحب این اسلحه شوید.
 3. رایفل دوربین‌دار Carcano >> بعد از اینکه ماموریت Goodbye, dear friend را کامل کردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.

کمان (Bows)

 1. کمان (Bows) >> در بازی تنها یک کمان وجود دارد که به صورت خودکار در اوایل بازی به شما داده خواهد شد.

پرتاپ شونده‌ها (Throwables)

 1. چاقوی پرتاپ شوند (Throwing Knife) >> به صورت خودکار در حین انجام ماموریت‌های اولیه بازی این اسلحه سرد را دریافت خواهید کرد.
 2. تبر Tomahawk >> بعد از اینکه فصل دوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 3. آتش‌زا Incendiary >> بعد از اینکه فصل سوم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 4. تبر باستانی (Ancient Tomahawk) >> در شرق Wapiti Indian Reservoir یعنی دره Calumet می‌توانید این اسلحه را پیدا کنید.
 5.  دینامیت (Dynamite) >> به صورت خودکار در فصل اول این اسلحه را دریافت خواهید کرد.
 6. بطری آتش‌زا (Fire Bottle) >> با پیشرفت در داستان بازی، به صورت خودکار به اینونتوری شما اضافه خواهد شد. همچنین می‌توانید نزد فروشنده‌های Fence آن را خریداری کنید.
 7. بطری آتش‌زا Volatile >> با ارتقا دادن به دست می‌آید.
 8. دینامیت Volatile >> با ارتقا دادن به دست می‌آید.
 9. چاقوی پرتاب شونده بهبود یافته >> با ارتقا دادن به دست می‌آید.
 10. چاقوی پرتاب شونده سمی >> با ارتقا دادن به دست می‌آید.
 11. تبر بهبود یافته >> با ارتقا دادن به دست می‌آید.
 12. تبر هومینگ (Homing Tomahawk) >> با ارتقا دادن به دست می‌آید.

سلاح‌های نزدیک‌بُرد (Melee Weapons)

 1. دست خالی (Unarmed) >> از آغاز بازی در دسترس قرار می‌گیرد.
 2. چاقوی شکار (Hunting Knife) >> از آغاز بازی در دسترس قرار می‌گیرد.
 3. پتک کوچک (Hatchet) >> بعد از اینکه فصل پنجم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 4. شمشیر شکسته دزد دریایی (Broken Pirate Sword) >> در جنوب پل سنت دنیس، جزیره‌ای قرار دارد که روی جزیره درون قایق شکسته می‌توانید این شمشیر را بردارید.
 5.  قمه (Machete) >> بعد از اینکه فصل پنجم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 6. چاقوی سیویل وار (Civil War Knife) >> می‌توانید آن را در درون صندوق زیرزمین Fort Brennand، جنوب ون هورن پیدا کنید. در داخل یکی از خانه‌های Fort نردبانی پیدا خواهید کرد که شما را به زیرزمین مربوطه می‌برد.
 7. چاقوی استخوان آرواره (Jawbone Knife) >> به عنوان پاداش برای پیدا کردن 30 استخوان دایناسور به شما اعطا خواهد شد.
 8. چاقوی تیغه پهن (Wide-Blade Knife) >> روی جسدی در Beryls-Dream-Mine، غرب Mount Shann می‌توانید این اسلحه را بردارید. از قسمت جنوب می‌توانید وارد معدن شوید؛ ابتدا با Plunger (دستگاهی که دسته بلند دارد) ورودی معدن را منفجر کنید، سپس داخل معدن شوید و جسدی که حاوی اسلحه است را پیدا کنید. از فانوس خود برای روشن کردن معدن استفاده کنید.
 9. چاقوی آنتلر (Antler Knife) >> روی جسد خرسی در شمال غربی مزرعه Hanging-Dog می‌توانید این اسلحه را بردارید.
 10. خنجر اُرنِیت (Ornate Dagger) >> از Nosferatu (خون آشام) این اسلحه را دریافت خواهید کرد. شما باید پنج نشانه در اطراف سنت دنیس (طرف جنوبی فروشگاه عمومی، کوچه‌ی قسمت شرقی نمایش، کوچه پشت اسلحه فروشی، ناحیه ذخیره سازی جنوب Trapper، جنوب سالون) را پیدا کنید. حال زمان را تا نیمه‌شب به جلو ببرید تا محل ملاقات شما با Nosferatu در Journal شما قرار بگیرد. اشاره کنم که تا زمانی که توسط ماموران قانون تحت تعقیب هستید، با خون آشام Nosferatu ملاقات نکنید در غیر این صورت دسترسی شما به این شخص قطع خواهد شد.
 11. پتک کوچک استون (Stone Hatchet) >> تنها زمانی که یکی از گنج‌های بخش آنلاین بازی Grand Theft Auto را پیدا کرده باشید، برای شما در دسترس خواهد بود. بعد از اینکه گنج مورد نظر را در GTA Online پیدا کردید، در جنگلی در شمال دریاچه Owanjila می‌توانید این اسلحه را پیدا کنید. اشاره کنم که باید حتما حساب اجتماعی راکستار شما در بازی Grand Theft Auto با Red Dead Redemption 2 یکی باشد.
 12. پتک کوچک Rusted Double Bit >> روی تنه درختی در آنزبرگ (فقط کمی شمال معدن زغال سنگ) می‌توانید این اسلحه را پیدا کنید.
 13. پکت کوچک وایکینگ (Viking Hatchet) >> روی قبر کهنه وایگینک در انتهای جنوبی دره Roanoke (شمال غربی آنزبرگ) می‌توانید این اسلحه را پیدا کنید.
 14. پتک کوچک Rusted Hunter Hatchet >> وسط Elysian Pool و O’Creagh’s Run روی تنه درخت نزدیک کلبه‌ای این اسلحه را پیدا خواهید کرد.
 15. پتک کوچک Hunter Hatchet >> در جنوب Window Rock روی تنه درخت نزدیک کلبه‌ای این اسلحه را پیدا خواهید کرد.
 16. پتک کوچک Hewing Hatchet >> در لبه جنوبی Moonstone Pond روی تنه درخت نزدیک کلبه‌ای این اسلحه را پیدا خواهید کرد.
 17. پتک کوچک Double Bit Hatchet >> در جنوب ایستگاه Wallace روی تنه درخت نزدیک کلبه‌ای این اسلحه را پیدا خواهید کرد.
 18. ساطور (Cleaver) >> بعد از اینکه فصل پنجم را کمی پیش بردید، می‌توانید در هر جایی این اسلحه را خریداری کنید.
 19. چاقوی John << به صورت خودکار به شما اعطا خواهد شد.

گیاهان

در رد دد ریدمپشن 2 تعداد 43 گونه گیاه وجود دارد که می‌توانید جمع آوری کنید. در این بخش از راهنما به لوکیشن تمام گونه‌های گیاهی بازی پرداخته‌ام. گیاهان را می توان به چند دسته تقسیم کرد: توت‌ها، گل‌ها، گیاهان، قارچ‌ها و غیره. برای تکمیلی 100 درصد لازم به پیدا کردن حداقل 20 گونه مختلف است و همچنین برای چالش‌های گیاه شناس نیاز به جمع آوری گونه‌های منحصر به فردی است. در ادامه لوکیش گیاهان را به ترتیب حروف الفبای انگلیسی (به غیر از ارکیده‌ها که جزء ماموریت عجیب Duchesses and other Animals هستند) مشاهده می‌کنید.

 1. Alaskan Ginseng
 2. American Ginseng
 3. Bay Bolete
 4. Blackberry
 5. Blackcurrant
 6. Burdock Root
 7. Chanterelles
 8. Common Bulrush
 9. Creeping Thyme
 10. Desert Sage
 11. English Mace
 12. Evergreen Huckleberry
 13. Golden Currant
 14. Hummingbird Sage
 15. Indian Tobacco
 16. Milkweed
 17. Oleander Sage
 18. Oregano
 19. Parasol Mushroom
 20. Prairie Poppy
 21. Ram’s Head
 22. Red Raspberry
 23. Red Sage
 24. Vanilla Flower
 25. Violet Snowdrops
 26. Wild Carrot
 27. Wild Feverfew
 28. Wild Mint
 29. Wintergreen Berry
 30. Yarrow
 31. Acuna’s Star Orchid
 32. Cigar Orchid
 33. Clamshell Orchid
 34. Dragon’s Mouth Orchid
 35. Ghost Orchid
 36. Lady of the Night Orchid
 37. Lady Slipper Orchid
 38. Moccasin Flower Orchid
 39. Night Scented Orchid
 40. Queen’s Orchid
 41. Rat Tail Orchid
 42. Sparrow’s Egg Orchid
 43. Spider Orchid

ارکیده Lady of the Night: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Lady Slipper: این نوع گیاه روی زمین رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Moccasin Flower: این نوع گیاه روی زمین رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Acuna’s Star: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Cigar: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Ghost: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Night Scented: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Rat Tail: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Spider: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Clamshell: این نوع گیاه روی تنه درختان رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Dragon’s Mouth: این نوع گیاه روی زمین رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Queen: این نوع گیاه روی زمین رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

ارکیده Sparrow’s Egg: این نوع گیاه روی زمین رشد می‌کند. در تصویر پایین موقعیت دقیق هر یک از این ارکیده‌ها را مشاهده می‌کنید.

گیاه Alaskan Ginseng

گیاه American Ginseng

گیاه Bay Boylete

توت سیاه Blackberry

انگور سیاه Blackcurrant

ریشه Burdock Root

گیاه Chanterelles

گیاه Common Bullrush

گیاه Creeping Thyme

گیاه Desert Sage

گیاه English Mace

گیاه Evergreen Huckleberry

گیاه Golden Currant

گیاه Humminbird Sage

گیاه Indian Tobacco

گیاه Milkweed

گیاه Oleander Sage

گیاه Oregano

قارچ Parasol Mushroom

گیاه Prairie Poppy

گیاه Ram’s Head

گیاه Red Raspberry

گیاه Red Sage

گیاه Vanilla Flower

گیاه Violet Snowdrops

گیاه Wild Carrot

گیاه Wild Feverfew

گیاه Wild Mint

گیاه Wintergreen Berry

گیاه Yarrow

در قسمت بالا لیست کامل گیاهان بازی را مشاهده کردید، در ادامه با لوکیشن نژادهای مختلف اسب‌های وحشی این قسمت از راهنما را به پایان می‌رسانیم.


اسب‌های وحشی

برای اینکه چالش‌های اسب سوار (Horseman) رد دد ریدمپشن 2 را کامل کنید باید تمام نژاد اسب‌های وحشی را پیدا کرده، سوار آن‌ها شوید و رام‌شان کنید. در مجموع نُه نژاد اسب وحشی در بازی وجود دارد که پیدا کردن و رام کردن آن‌ها لازمه کامل کردن این چالش هستند. در آخرین مطلب این قسمت از راهنمای Red Dead Redemption 2 به لوکیشن اسب‌های وحشی، نحوه رام کردن اسب وحشی، زین کردن آن و بهترین اسب‌های بازی می‌پردازم.

بهترین روش برای مشاهده اسب وحشی استفاده از دوربین است. با دوربین خود از فاصله‌های دور محیط اطراف را بررسی کنید و هنگامی که اسب وحشی را مشاهده کردید با زدن دکمه :r1: / :rb: اسب را مطالعه کنید تا دریابید که اسب پیدا شده از چه نژادی است. مطالعه روی اسب‌های وحشی به این دلیل مناسب است که این اسب‌ها بسیار شبیه به هم هستند و تشخصی دادن آن‌ها از هم دیگر بدون دوربین و مطالعه بسیار سخت خواهد بود. اسب عرب لازمه کامل کردن چالش اسب سوار نیست و تنها اسب‌هایی که در پایین لیست شده‌اند لازمه این چالش هستند. البته اشاره کنم که لوکیشن اسب عرب و اسب وحشی ماستنگ هم در لیست پایین آورده شده‌اند.

توجه: لوکیشن‌های پایین مکان‌هایی هستند که اسب‌ها به احتمال بسیار بالا حتما در آن جا ظاهر می‌شوند و در شعاع معینی شاید ظاهر شوند. با این حال، درست مانند هر جانور دیگری ظاهر شدن یا نشدن آن‌ها تصادفی است، بنابراین ممکن است در هر بازدیدی که شما از این مکان‌ها می‌کنید، اسب موردنظر را مشاهده نکنید. اگر در دایره‌های قرمزی که در تصاویر پایین مشاهده می‌کنید اسب موردنظر ظاهر نشد، بازی را ذخیره کنید، از بازی خارج شوید و دوباره بازی را بارگذاری کنید. این کار جانوران آن ناحیه را ری‌فرِش می‌کند. نژادهایی که احتمال ظاهر شدن آن‌ها وجود دارد اغلب با یکدیگر هم‌پوشانی دارند (معمولا حداقل دو نژاد متفاوت در یک ناحیه ظاهر می‌شوند). این‌ها تنها مناطقی نیستند که در این بازی اسب‌های وحشی ظاهر می‌شوند و ممکن است که در جاهای دیگر پیدا شوند اما مکان‌های زیر بهترین مناطق برای یافتن نژادهای خاص هستند.

American Standardbred (اسب مسابقه‌ای آمریکایی)

در شمال ناحیه New Hanover Region West Elizabeth، در رودخانه Little Creek این اسب و همچنین اسب Wild Morgan را می‌توانید پیدا کنید.

Wild Morgan (اسب سواری سرخ مایل به قهوه‌ای آمریکایی)

دقیقا در همان مکانی که اسب American Standardbred ظاهر می‌شود، می‌توانید این اسب را نیز پیدا کنید.

Wild Mustang (اسب وحشی)

در ناحیه New Hanover Region، در یکی از تقسیمات اولیه این ناحیه یعنی Heartlands می‌توانید این اسب را پیدا کنید. همچنین اسب وحشی Wild Tennessee Walker نیز در همین نزدیکی‌ها ظاهر می‌شود.

Wild Tennessee Walker (اسب سواری)

در ناحیه New Hanover Region، در یکی از تقسیمات اولیه این ناحیه یعنی Heartlands می‌توانید این اسب را پیدا کنید. همچنین اسب وحشی Wild Mustang نیز در همین نزدیکی‌ها ظاهر می‌شود.

Wild Appaloosa (اسب کاری سفید رنگ آمریکایی با خال‌های مشکی)

در ناحیه Ambarino، درست در جنوب ذخایر Wapiti Indian و نزدیکی Donner Falls می‌توانید این نژاد را پیدا کنید.

Wild Hungarian Halfbred (اسب مسابقه‌ای مجارستانی)

در منطقه اطراف بلک واتر شما می توانید اسب مسابقه‌ای مجارستانی را پیدا کنید. این اسب یکی از نژادهای نادر بازی است.

Wild Kentucky Saddler (اسب مسابقه‌ای)

در منطقه شمال غرب بلک واتر می‌توانید این اسب را پیدا کنید.

Wild Nokota (اسب مسابقه‌ای نکوتا)

در ناحیه نیو آستین، جنوب Armadillo، همان مکانی که به احتمال بالا نژاد اسب Morgan در آن ظاهر می‌شود، می‌توانید این اسب را پیدا کنید.

Wild American Paint (اسب با استقامت بالا خال خالی آمریکایی)

آخرین نژاد راکه لازمه چالش اسب سوار است، می‌توانید در ناحیه نیو آستین، جنوب تامبل‌وید پیدا کنید.

Arabian (اسب اصیل عرب)

پیدا و رام کردن اسب عرب برای کامل کردن چالش مربوطه لازم نیست اما بدانید که این نژاد بهترین اسب وحشی بازی است. اسب عرب به معنای واقعی کلمه، اسبی منحصر به فرد و زیبا است. اشاره کنم که به صورت تصادفی می‌توانید این اسب را در اصطبل‌های شهر بلک واتر نیز خریداری کنید اما توجه داشته باشید که همیشه و در هر زمان نمی‌توانید اسب عرب را در این اصطبل‌ها پیدا کنید.

Unique Tiger-Striped Mustang (اسبی یونیک)

تنها زمانی که به بخش داستانی Epilogue رسیدید می‌توانید این اسب منحصر به فرد وحشی را رام کنید. این است همانند اسب عرب یکی از نژداهای برتر و جزء بهترین اسب‌های بازی محسوب می‌شود. این اسب را می‌توانید در جنوب نیو آستید در Rio Del Lobo Rock پیدا کنید.

رام کردن اسب‌های وحشی

برای رام کردن اسب ابتدا طناب را به دور گردن اسب می‌اندازید و سپس در حالی که طناب را نگه داشته‌اید به سمت اسب به آرامی حرکت می‌کنید. نگه داشتن اسب از میزان استقامت آرتور می‌کاهد در نتیجه باید با دقت به اسب نزدیک شوید. بعد از نزدیک شدن باید با زدن X:square: او را آرام کنید و به آرامی روی اسب سوار شوید. اما چالش اصلی از اینجا آغاز می‌شود. به محض سوار شدن اسب به طرفین حرکات سریع می‌کند و سعی دارد تا آرتور را به زمین بیندازد. برای رام کردن اسب باید با استفاده از استیک چپ در خلاف جهت اسب حرکت کنید. اگر اسب به راست رفت استیک را به چپ بچرخانید، اگر جلو رفت به عقب حرکت دهید و اگر به چپ رفت استیک را به راست حرکت دهید؛ اسب در مدت کوتاهی رام می‌شود (درست همانند رام کردن اسب‌های وحشی در نسخه رد دد ریدمپشن 1).

زین کردن اسب

شما می‌توانید در سراسر جهان بازی اسب‌ها را بخرید یا بفروشید. می‌توانید اسب‌های وحشی را رام کنید یا اسب دیگر افراد را بدزدید. شما می‌توانید به طور موقت سوار اسب‌هایی که مال شما نیستند، شوید اما برای اینکه یک اسب را مال خود کنید، باید زین خود را روی آن بگذارید.برای اینکه اسبی را زین کنید، ابتدا زین را در دست گرفته و به آن نزدیک شوید، سپس دکمه :up: را نگه دارید تا زین روی پشت اسب گذاشته شود. شما می‌توانید تنها یک زین داشته باشید و به همین دلیل هر بار تنها می‌توانید یک اسب را به عنوان اسب اصلی در اختیار داشته باشید. برای اینکه زین را از روی اسب بردارید، ابتدا به آن نزدیک شوید، سپس دکمه LT:l2: را نگه دارید تا روی زین تمرکز کرده و در آخر دکمه :up: را نگه دارید تا زین را از روی اسب بردارید.

اشاره کنم که آرتور نمی‌تواند اسب‌هایی که متعلق به اعضای گروه داچ است را زین یا صاحب شود. همچنین نمی‌تواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند. اگر اسب‌تان به هر دلیلی مُرد، به جسد آن نزدیک شوید و دکمه :up: را نگه دارید تا زین را از روی آن بردارد.

بهترین اسب‌ بازی

سه اسب مرغوب با هندلینگ الیت، برترین اسب‌های رد دد ردمپشن 2 هستند که در سه نقطه مختلف نقشه می‌توانید به آنها دسترسی پیدا کنید. اما نکته مهم با توجه به عظمت نقشه، امکان دسترسی به یکی از این سه اسب از همان ابتدای فصل دوم است. جایی که می‌توانید دوباره به شمال غربی نقشه سفری کنید و در کنار دریاچه ایزابلا (Lake Isabella) یکی از زیباترین اسب‌های بازی را ببیند. نکته مهم در رابطه با اسب‌های الیت این است که هر سه اسب از نژاد Arabian هستند و در زمینه شتاب و سرعت عملکرد مشابهی دارند هرچند در رابطه با پارامترهای سلامت و استقامت تفاوت‌های کوچکی را به نمایش می‌گذارند. اسب مورد نظر ما White-Maned Arabian است که می‌توانید به صورت کاملا رایگان به آن دسترسی پیدا کنید و البته توصیه می‌کنیم همان ابتدا به سراغ آن بروید زیرا در ادامه بازی و به ویژه از چپتر چهارم به اسب‌هایی با استقامت و سلامت بالاتر از نژاد Arabian دسترس پیدا خواهید کرد. White-Maned Arabian در شمال غربی نقشه در ضلع غربی دریاچه ایزابلا قرار دارد. برای پیدا کردن اسب باید ضلع غربی را به طور کامل بگردید زیرا این اسب در نقاط مختلف جنوب غرب تا شمال غرب دریاچه حرکت می‌کند.

بعد از پیدا کردن اسب و کشتن گرگ‌های احتمالی اطراف آن طناب را به دور گردن او بیندازید و به آرامی با نزدیک شدن به اسب او را Calm یا آرام کنید. بازی دو حالت رام کردن یعنی نوازش اسب و به مرور رام شدن آن و همچنین سوار شدن بر اسب و رام کردن خشن اسب را در دسترس بازیکنان می‌گذارد که با توجه به نژاد Arabian بودن White-Maned باید با سوار شدن بر پشت آن، اسب را اهلی کنید.

دومین اسب زیبای بازی که از قضا مشکی نیز است از فصل چهارم و با ورود به اصطبل شهر بزرگ Saint Denis در دسترس قرار می‌گیرد. تمام ویژگی‌های Black Arabian مشابه White-Maned Arabian است با این تفاوت که این اسب یک درجه در زمینه استقامت و سلامت بهتر از White-Maned Arabian است. از طرفی بهترین اسب بازی بعد از Epilogue و در اصطبل بلک واتر در دسترس قرار می‌گیرد این اسب Rose Grey Bay Arabian نام دارد و از تمام اسب‌های بازی در زمینه استقامت و سلامت بهتر است. در این بین اگر به غیر از نژاد Arabian به دنبال اسب خوب از نژاد دیگر می‌گردید، Missouri Fox Trotter گزینه خوبی برای شما خواهد بود، این اسب نیز در اصطبل بلک واتر و Saint Denis برای خریداری در دسترس است.

یک مورد بسیار مهم دیگر احیا کردن اسب است که اگر بهترین اسب‌های بازی را در اختیار دارید (خصوصا اسب عرب) باید حتما بدانید که در صورت کشته شدن اسب‌تان، چگونه آن را زنده کنید. دلایلی مانند خالی شدن سلامت اسب‌تان به هر دلیلی، اسب‌تان را به کشتن می‌دهد، هرچند هنوز هم امکان احیا وجود دارد و باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید. در صورتی که اسب شما به سطح ارتباط چهار برسد، 60 دقیقه زمان تا احیا اسب‌تان فرصت خواهید داشت تا با حرکت به سمت یکی از شهرها به سرعت آیتم Horse Reviver را برای بازگرداندن اسب‌تان خریداری و او را احیا کنید. در صورتی که اسب‌تان کشته شود او را از دست خواهید داد، در نتیجه در موارد زیر نهایت دقت را داشته باشید:

 • زمانی که در حال حرکت در جنگل هستید، هرگونه برخورد سنگین با درخت یا هر مانع دیگری مانند پرچین یا سنگ، ضربه‌ی زیادی به سلامت اسب‌تان می‌زند. در نتیجه با دقت در محیط‌ها شلوغ حرکت کنید.
 • حمله مستقیم خرس، گرگ یا حیوانات وحشی دیگر
 • حمله مستقیم دشمنان با سلاح
 • سقوط از ارتفاع، باید نهایت دقت را در زمان سفر در ارتفاعات داشته باشید، زیرا در کنار مرگ اسب، امکان مرگ شما نیز وجود دارد و نتیجه از دست دادن اسب‌تان خواهد بود.

سعی کنید همیشه یک Horse Reviver به همراه داشته باشید تا در صورت مرگ اسب به سرعت او را برگردانید.

آخرین بخش پیش نیازهای Collectibles نیز به اتمام رسید. امیدوارم از این بخش نیز نهایت استفاده را برده باشید. در روزهای آینده منتظر بخش‌های دیگر راهنمای Red Dead Redemption 2 باشید.

منبع : وینفون
373 پست
رسول امینی
I Was Born in 1997 and Played My First Game in 2005 Which it Was Resident Evil 4. A Huge Fan of Video Games, Especially Open-world, Historical and Survival Horror Genre and Spend a Lot of Time on Playing. My Top No-Doubt Games Are Dark Souls 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil 4, Horizon Zero Dawn, God Of War 2018 and Bloodborne. Most of the Time in My Daily Life, i Write Articles for WinPhone.Ir
مطالب مرتبط
تبلیغات
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
برای نوشتن دیدگاه می توانید به حساب کاربری خود وارد شوید ورود ارسال نظر به صورت مهمان
برچسب ها: , , , , , ,