بخش نهم از آموزش Red Dead Redemption 2 به سری پنجم ماموریت‌های اصلی بازی اختصاص دادیم. در این بخش به کامل کردن ده ماموریت پنجم بازی یعنی ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern، ماموریت The Battle of Shady Belle، ماموریت The Joys of Civilization، ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor، ماموریت Help a Brother Out، ماموریت Brothers and Sisters, One and All، ماموریت Fatherhood and Other Dreams – II، ماموریت Money Lending and Other Sins – V، ماموریت The Gilded Cage و ماموریت No, No and Thrice, No می‌پردازیم.

ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern

ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern چهل و دومین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت A Short Walk in a Pretty Town را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: داچ (Dutch)
 • ماموریت در فصل: سه
 • ناحیه: Lemoyne

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern

 • Gareth و Gerald Braithwaite را هدشات کنید.
 • 20 هدشات داشته باشید.
 • ماموریت را با حداقل 85 درصد درستی کامل کنید.
 • ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Clemens Point, Lemoyne

دنبال جک بگردید

هنگامی که به کمپ نزدیک می‌شوید، داچ شما را صدا می‌زد تا از شما بپرسد که آیا جک را دیده‌اید.

آبیگیل بر این باور است که طایفه Braithwaite پسر او را ربوده‌اند و آرتور حاضر است با تمام وجود برود و پسرش را از دست این طایفه نجات دهد. ماموریت نجات جک شروع شد. داچ را به Braithwaite Manor دنبال کنید.


بعد از اینکه شما به عمارت Braithwaite رسیدید، داچ، جان را به آرامش دعوت می‌کند و از او می‌خواهد که در طول رویارویی با اعضای این طایفه کنترل خود را حفظ کند.

ظاهرا داچ از آن دسته آدم‌هایی است که بر این جمله متکی هستند: “کاری را که من می‌گویم بکن، نه آن طور که من می‌گویم”.

نگهبان‌ها را از پای درآورید

 • مدال طلایی: 20 هدشات داشته باشید.
 • مدال طلایی: ماموریت را با حداقل 85 درصد درستی کامل کنید.
 • مدال طلایی: ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

حال که طایفه Braithwaite زبان خوش متوجه نمی‌شوند، کار از مذاکره به مبارزه کشیده می‌شود. به محض اینکه تیراندازی شروع شد خود را پشت گاری که رو به روی شما قرار دارد پنهان کنید. سه تا از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را فراموش نکنید، بدانید که این مامورین محدودیت زمانی برای شما در نظر نگرفته است پس در اولین وهله مراقب سلامت خودتان باشید و با کاور گیری و پنهان شدن از دریافت آسیب‌های غیر ضروری خودداری کنید تا نیازی به استفاده از هیچ آیتم بازیابی سطح سلامت نداشته باشید. دوما شلیک‌های شما باید دقیق و حساب شده باید، طوری که درصد دقتی‌تان باید بالای 85 درصد باشد به همین خاطر تا زمانی که از شلیک خود مطمئن نیستید، ماشه را نکشید. سوما شما باید بیست نفر را در طول این ماموریت هدشات کنید، از این رو استفاده فراوان از دِد آی و هدف گیری سر دشمنان خالی از لطف نخواهد بود. اسلحه‌ای که می‌تواند در این مبارزه کمک شایانی به بیشتر کردن هدشات‌های شما بکند، یک رایفل دوربین‌دار خواهد بود.

به قتل و عام کردن نگهبان‌ها ادامه دهید تا اینکه داچ شما را صدا می‌زند و می‌گوید، مثل طوفان وارد عمارت شوید و به دنبال جک بگردید.

در داخل عمارت هر اتاقی با ناحیه زرد رنگ مشخص شده بود را بگردید و دشمنان را یکی یکی از پای درآورید.

هنگامی که در اتاق دومی را با لگد باز می‌کنید، مواظب نگهبانی که پشت میز وسط اتاق کاور کرده است باشید و با یک شلیک به سر، مغزش را روی کف اتاق بریزید.

بعد از اینکه طبقه پایین را از وجود نگهبان‌ها پاک کردید، داچ شما را به طبقه بالا صدا می‌زند.

به نظر می‌رسد که کاترین و چند تا از پسرانش در یکی از اتا‌ق‌های طبقه بالا خودشان را پنهان کرده‌اند. بدتر از این، تعداد دیگری از دشمنان سوار بر اسب و گاری و شلعه به دست، مانند روستاییان عصبانی به سمت شما در حرکت هستند. می‌توان گفت که شما تقریبا محاصره شده‌اید.

اگر تک تیرانداز در اختیار دارید، اکنون بهترین زمان ممکن برای استفاده کردن از آن است.

هنگامی که دشمنان سوار بر گاری به سمت دروازه جلویی در حرکت‌اند، قطعا بهترین زمان ممکن است تا با یک تک تیرانداز و وارد شدن به دِد آی، همه را درجا از بین ببرید. تنها کافیست وارد دِد آی شده و همه هدف‌های سوار بر گاری که نزدیک هم هستند را مارک کرده و سپس ماشه را بکشید.

در میانه‌های جنگ، چارلر شما را به سمت راست عمارت صدا می‌زد که تعدادی از دشمنان از آن سمت درحال نزدیک شدن هستند. سریع به سمت راست رفته و به چارلز در نابود کردن دشمنان کمک کنید.

به کشتن ادامه دهید تا اینکه تعداد باقی مانده‌ها پا به فرار می‌گذارند.

در این وضعیت، اگر تا به این لحظه بیست نفر را هدشات نکرده‌اید، حال فرصت نهایی شما برای انجام این کار است. سر دشمنان در حال فرار را هدف قرار داده و هدشات‌های خود را به عدد مورد نیاز برسانید. البته اگر از ابتدای مبارزه روی این لازمه تمرکز کافی کرده باشید، از آن جایی که دشمنان بسیاری به سمت شما حمله‌ور می‌شوند، گرفتن بیست هدشات کار بسیار سختی نخواهد بود.

سپس به نزد جان و حسین بروید. جان را درحالی پیدا می‌کنید که می‌خواهد دری که داچ و حسین از آن محافظت می‌کردند را با زور باز کند.

با هم و شمارش جان سعی می‌کنید که در را باز کنید.

به محض اینکه در باز شد، سریعا وارد دِد آی شوید…

 • مدال طلایی: Gareth و Gerald Braithwaite را هدشات کنید.

به هر دو Gareth شلیک کنید…

و برای آسودگی بیشتر، به سر هر دو شلیک کنید.

داچ می‌خواهد چند کلمه‌ای با کاترین حرف بزند.

البته سیاست و شیرین زبانی داچ به کمی کار نیاز دارد.

کاترین بالاخره رحم به دل می‌آورد و به داچ می‌گوید که جک در کجا زندانی شده است. حال مقصد بعدی باند ون در لیند مشخص شده است.

در اینجا ماموریت شما موقتا به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت The Battle of Shady Belle آغاز خواهد شد.


ماموریت The Battle of Shady Belle

ماموریت The Battle of Shady Belle چهل و دومین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت The Battle of Shady Belle به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: داچ (Dutch)
 • ماموریت در فصل: سه
 • ناحیه: Lemoyne

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت The Battle of Shady Belle

 • در منطقه Shady Belle تمام اعضای باند Lemoyne Raiders را بکشید.
 • در عرض 1 دقیقه و 40 ثانیه دو جسد را در منطقه Shady Belle پاک کنید (گم و گور کنید).
 • در عرضه 11 دقیقه ماموریت را کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Clemens Point, Lemoyne

این ماموریت به صورت خودکار با تمام کردن ماموریت Blood Feuds, Ancient and Modern شروع می‌شود.

به سمت Shady Belle بتازید

 • مدال طلایی: در عرضه 11 دقیقه ماموریت را کامل کنید.

(سینماتیک آغازین را اسکیپ کنید). داچ به جان اطمینان می‌دهد که به احتمال خیلی بالا جک حالش خوب است و آن‌ها حاضرند هرکاری که در توان دارند انجام دهند تا جک را صحیح و سالم به آغوش مادرش بازگردانند. چند لحظه بعد، کمپ پذیرای مهمانان ناخوشایندی می‌شود که خود را به عنوان ماموران Pinkerton معرفی می‌کنند. به گفته این افراد، آن‌ها از زمان قضیه بلک واتر تا به امروز به دنبال داچ و دیگر اعضای باند ون در لیند بوده‌اند.

شما باید کمپ را به جایی دیگر نقل مکان کنید و باید سریع این کار را انجام دهید. آرتور عمارت قدیمی Shady Belle که او و لنی آن جا را خالی کرده بودند، به داچ پیشنهاد می‌دهد. داچ شما را برای بررسی عمارت به Shady Belle می‌فرستد و به جان می‌گوید که به شما ملحق شود تا قضیه ربوده شدن جک تا حدی از ذهنش خارج شده و فکرش به چیزهای دیگر مشغول شود. سوار اسب خود شوید و با جان به سمت Shady Belle بتازید.

هنگامی که به ناحیه کوچک زرد رنگ رسیدید، از اسب پیاده شده و به سمت در حرکت کنید.

 • مدال طلایی: در منطقه Shady Belle تمام اعضای باند Lemoyne Raiders را بکشید.

از آن جایی که زمان فاکتور اصلی دریافت مدال طلایی این ماموریت است و لزوما نیازی به هدشات و درصد دقتی نیست، شات گان Pump action اسلحه ایده‌آل برای این ماموریت و سلاخی کردن ریدرهای Lemoyne است. اگر این شات گان یا یکی از شات گان‌های خوب بازی را در اختیار دارید، آن را مجهز کنید و به پیش بروید.

دو تا از ریدرهای Lemoyne کنار در جلویی عمارت منتظر شما هستند، آن‌ها را سوراخ سورراخ کرده و به حرکت خود ادامه دهید. در طول این ماموریت مدام به حرکت و شلیک کردن ادامه دهید. به این خاطر که تا دل‌تان می‌خواهد می‌توانید از آیتم‌های بازیابی سطح سلامت برای پرکردن نوار آن استفاده کنید، نیازی به کاور گیری نخواهید داشت. مانند ماشین کشتار متوقف نشدنی به جلو بروید و هر ریدری که سد راه شما قرار گرفت را به چند تکه تقسیم کنید. بعد از اینکه محیط اطراف عمارت را از وجود ریدرها پاکسازی کردید، وارد خانه شوید.

اتاق‌های عمارت را جستجو کنید

هنگامی که وارد عمارت شدید، سه اتاق طبقه اول را بررسی کنید و دشمنان هر اتاق را از بین ببرید. یکی از ریدرها در اتاق جنوب شرقی عمارت پشت میز خود را پنهان کرده است، برای پیدا کردن یک حس خوب، او را هدشات کنید. دوباره اشاره می‌کنم که در این ماموریت سرعت عمل از درصد دقتی مهم‌تر است.

وقتی که اتاق‌های طبقه او را بررسی کردید، از پله‌ها به طبقه دوم رفته و اتاق‌های مارک شده را بررسی کنید.

یکی دیگر از ریدرها در اتاقی که دیوار جنوب غربی آن سوراخ شده، خود را پنهان کرده است. اگر از سوراخ بخواهید به او شلیک کنید کار شما سخت خواهد بود به همین دلیل وارد اتاق شده و با گفتن سورپرایز، با شلیک یک گلوله به سر او را به معنای واقعی کلمه غافلگیر کنید.

البته می‌توانید کاری کنید که دشمن را مجبور به ترک اتاق کرده و سپس به قتل برسانید. زمانی که دشمن کشته شد، دو اتاق باقی مانده را بررسی کنید.

در اتاق کناری شخصی را پیدا نمی‌کنید. اما لگد زدن به اتاق بزرگی که دو در دارد، شما را رو به روی رهبر ریدرهای Lemoyne قرار می‌دهد. اگر داخل اتاق شدید، او کمی بعد از صحبت کردن، به سر خودش شلیک می‌کند.خب، از آنجایی که در این ماموریت وقتی برای صحبت و این حرف‌ها نداریم و از طرفی این پیرمرد در هر صورت چه به دست ما و چه به دست خودش کشته می‌شود، به محض وارد شدن به اتاق، لطفی در حق رهبر ریدرها بکنید و او را مستقیم به دیار باقی بفرستید.

سریعا از اتاق خارج شوید و به طبقه پایین بروید.

جسدها را بردارید

 • مدال طلایی: در عرض 1 دقیقه و 40 ثانیه دو جسد را در منطقه Shady Belle پاک کنید (گم و گور کنید).

به نزد جان در کنار در بروید و جسد روی زمین اتاق را بردارید.

با تمام سرعت به سمت شمال شرقی جایی که باید جسد را به درون باتلاق کنار اسلکه بیاندازید، حرکت کنید.

جسد را به داخل باتلاق انداخته و با تمام سرعت به سمت عمارت حرکت کنید تا جسد اتاق جنوب شرقی را هم برداشته و به مکان مورد نظر ببرید.

سریع دومین جسد را بردارید و آن را به داخل آب بیاندازید. توجه داشته باشید که شما باید در عرض 1 دقیقه و 40 ثانیه هر دو جسد را به داخل آب بیاندازید.

سپس سینماتیکی پخش می‌شود که در آن اعضای دیگر گروه را مشاهده می‌کنید که به عمارت و خانه جدیده‌شان رسیده‌اند.

سپس شما با داچ به سمت سنت دنیس حرکت می‌کنید. در اینجا ماموریت و فصل سوم بازی به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت The Battle of Shady Belle رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت The Joys of Civilization آغاز خواهد شد.


ماموریت The Joys of Civilization

ماموریت The Joys of Civilization چهل و سومین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت The Joys of Civilization به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت The Battle of Shady Belle را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: داچ (Dutch)
 • ماموریت در فصل: چهار
 • ناحیه: Lemoyne

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت The Joys of Civilization

 • نوجوان لات را قبل از اینکه به بازار برسد بگیرید.
 • در عرض 5 دقیقه و 30 ثانیه ماموریت را کامل کنید.

محل شروع ماموریت: St Denis, Lemoyne

سراغ Angelo Bronte را بگیرید

 • مدال طلایی: در عرض 5 دقیقه و 30 ثانیه ماموریت را کامل کنید.

توجه: این ماموریت وابسته به زمان است پس توجه داشته باشید که هر ثانیه ارزشمند است. تا جایی که امکان دارد تمام سینماتیک‌های این ماموریت را اسکیپ کنید و تا حد امکان سعی کنید که در اولین تلاش خود مدال طلایی آن را کسب کنید. اگر تا رسیدن به این ماموریت سطح استقامت خود را چند لولی ارتقا داده باشید، کار شما راحت‌تر می‌شود.

آرتور و داچ در شهر سنت دنیس مشغول پرسیدن و سراغ گرفتن آنجلو برونته، کسی که احتمالا جک پیش او است، هستند. به غربی‌ترین نشانگر ماموریت بروید و وارد بار آنجا شوید (جوک داچ این بخش را اسکیپ کنید). متصدی بار را صدا بزنید تا اینکه بیاید و با شما خدمت رسانی کند. یک ویسکی سفارش دهید.

سینماتیک بعدی که در آن متصدی بار به شما هشدار می‌دهد که خیلی سوال نپرسید را اسکیپ کنید. زمانی که می‌خواهید آن جا را ترک کنید، یک مرد مست سعی می‌کند که شما را متوقف کند. درحالی که مرد مست درباره پچه‌های کوچه صحبت می‌کند که ظاهرا می‌دانند کجا برونته را پیدا کنند، از بار خارج شوید و به سمت راست تغییر مسیر دهید و به حرکت خود ادامه دهید. به محض اینکه توانستید، با تمام سرعت بدوید.

در آخر کوچه به سمت چپ تغییر مسیر دهید و از در سمت چپ عبور کنید. از در که عبور کردید، به دری دیگر در سمت راست می‌رسید.

از کنار دو زنی که با هم صحبت می‌کنند رد شوید و مستقیم از گذرگاه طاقچه‌دار جلویی عبور کنید تا دو پسر بچه‌ای که دارند با هم حرف می‌زنند را مشاهده کنید.

هنگامی که به این دو پسر بچه نزدیک شدید، به صورت خودکار با آن‌ها صحبت خواهید کرد و درباره برونته از آن‌ها سوال خواهید پرسید. سینماتیک این بخش را نیز اسکیپ کنید.

پسر بچه را دنبال کنید

یکی از پسر بچه‌ها شما را به خیابان و سپس با عبور از تقاطع به سمت کلیسا راهنمایی می‌کند، درحالی که دوست قدبلندترش از پشت به دنبال شما می‌آید. اصلا مشکوک به نظر نمی‌رسند.

خیلی شیک پسر قد بلند از پشت به شما ضربه می‌زند و وسایل‌تان را می‌دزدد.

 • مدال طلایی: نوجوان لات را قبل از اینکه به بازار برسد بگیرید.

پسر بچه را در امتداد خیابان دنبال کنید و در بین راه مراقب گاری رو به روی خود باشید.

در انتهای خیابان، پسر بچه سوار گاری برقی می‌شود. زحمت دنبال کردن او را به خود ندهید و سریعا از سمت راست خیابان به سمت پایین با تمام سرعت حرکت کنید.

از واگن که عبور می‌کنید، اسب را مشاهده خواهید کرد. شخصی به اندازه کافی مهربان بود که اسب را در این وضعیت جلوی راه شما قرار داده است تا آن را فرض بگیرید. سوار اسب شوید و بتازید که زمان درحال گذر است.

با تمام قدرت اسب را تحت فشار قرار دهید تا به گاری برقی برسید. نگران استقامت اسب نباشید چونکه برای مسافت طولانی از آن استفاده نخواهید کرد. همچنان گاری برقی را دنبال کنید تا که به جهت راست مسقتیم جاده را طی می‌کند.

درست وقتی که منحنی جاده به سمت راست شروع می‌شود، پسر بچه از گاری پیاده شده و از وسط گذرگاه طاقچه‌دار عبور می‌کند.

از اسب پیاده شوید و او را دنبال کنید.

حال وارد قسمت سخت تعقیب و گریز می‌شویم. اگر به اندازه کافی سریع باشید و به چیزی برخورد نکنید، شاید بتوانید پسر بچه را اینجا بگیرید. اما در تکرار مجدد گرفتن پسر بچه واقعا سخت خواهد بود. از وسط گذرگاه طاقچه‌دار عبور کنید، سپس سریعا به سمت راست تغییر مسیر دهید تا از برخورد با مردی که کنار فواره درحال صحبت کردن است، خودداری کنید و از گذرگاه طاقچه‌دار که رو به روی شما است، عبور کنید. در اینجا اگر به اندازه کافی سریع عمل کنید، به محض اینکه تا حد کافی به پسر بچه نزدیک شدید، می‌توانید با فشار دادن دکمه :o: / :b: به او تکل بزنید. اما از آن جایی که گرفتن پسر بچه در این مکان واقعا سخت است شاید در ادامه نیز مجبور باشید او را دنبال کنید.

به احتمال بالا، شما پسر بچه را تا خیابان بعدی، جایی که فضای بیشتری برای گرفتن او در اختیار دارید، دنبال خواهید کرد.

هنگامی که پسر بچه از خیابان عبور می‌کند و مستقیم به سمت بالا می‌دود، یک گاری سریعا بعد از اینکه او از خیابان عبور کرد، در خیابان ظاهر می‌شود که نمی‌گذارد شما به طرف دیگر خیابان بروید. در این حالت، شما به سمت راست خیابان بروید و مستقیم به طرف بالا با تمام سرعت حرکت کنید. در این وضعیت، شروع به حفظ کردن سطح استقامت خود کنید.

به جای اینکه پسر بچه را مستقیم در سمت چپ دنبال کنید، گاری را به آخرین خانه سمت چپ دنبال کرده و سپس به چپ تغییر مسیر دهید.

از خیابان به سمت پایین بدوید تا نشانگر کلیت، همان پسر بچه را پشت دیوار مشاهده کنید.

سریعا از دیوار به آن سو بالا بروید تا کلیت را در چند قدمی خود پیدا کنید. خیلی سریع از پله‌ها بالا بروید و او را به سمت چپ دنبال کنید.

سرعت کلیت با عبور از میان چند مرد کم می‌شود تا شما این فرصت را پیدا کنید که به او برسید. از مردها دوری کنید و به طرف گوشه سمت راست تغییر مسیر دهید.

در این حالت، شما باید به اندازه کافی به پسر بچه نزدیک شده باشید تا با فشار دادن دکمه :o: / :b: بتوانید به او تکل بزنید.

کلیت چیزهایی که از شما دزدیده بود را به شما پس می‌دهد و به‌تان می‌گوید که کجا می‌توانید آنجلو برونته را پیدا کنید.

داچ را درحالی که روی صندلی‌های خارج سالن نشسته پیدا کنید تا ماموریت شما به اتمام برسد.

این پایان راهنمای ماموریت The Joys of Civilization رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor آغاز خواهد شد.


ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor

ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor چهل و چهارمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت The Joys of Civilization را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: داچ (Dutch)
 • ماموریت در فصل: چهار
 • ناحیه: Lemoyne

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor

 • با مرد مست و سگ رو در رو شوید.
 • نگذارید توسط قانون شناسایی شوید.
 • ماموریت را در عرض 10 دقیقه و 40 ثانیه کامل کنید.
 • 4 هدشات داشته باشید.

محل شروع ماموریت: St Denis, Lemoyne

با آنجلو برونته ملاقات کنید

 • مدال طلایی: ماموریت را در عرض 10 دقیقه و 40 ثانیه کامل کنید.

با جان و داچ در پارک رو به روی عمارت برونته ملاقات کنید. درامتداد جاده که سه تایی قدم می‌زنید، داچ به جان می‌گوید که باید تمرکز خود را حفظ کند، خونسرد باقی بماند و اجازه دهد که داچ صحبت کند.

همان طور که قبلا گفتم، داچ از آن دسته آدم‌هایی است که بر این جمله متکی هستند: “کاری را که من می‌گویم بکن، نه آن طور که من می‌گویم”.

پس از اینکه اجازه ورود به عمارت را پیدا کردید، می‌رید که معامله اصلی را داشته باشید. آنجلو برونته بدون درگیری جک را به شما پس خواهد داد، اما او از شما می‌خواهد که در ازای جبران هزینه‌ای که به دلیل نابودی کسب‌وکار مشروب در Lemoyne متحمل شده‌ است، کاری برای او انجام دهید. آرتور و جان به قبرستان نزدیک خواهند رفت تا تعدادی سارق قبری را دستگیر کنند. این سارق‌ها برای مدت زمانی می‌شود که ناحیه را به سرقت می‌برند. به یاد داشته باشید که تایمر زمانی شما شروع شده است پس سریع عمل کنید.

سارق‌های قبر را پیدا کنید

 • مدال طلایی: با مرد مست و سگ رو در رو شوید.

هنگامی که وارد قبرستان شدید، جیغ کشیدن یک سگ را خواهید شنید. از ورودی مستقیم به سمت شرق بروید و کنار ساختار گنبدی شکل به سمت راست تغییر مسیر دهید.

به جنوب بروید تا اینکه وارد ناحیه مورد نظر زرد رنگ می‌شوید. همچنان به راه خود در جهت شرق به سمت پایین مسیر حرکت کنید تا صدای کسی به گوشتان می‌خورد. از مسیر خارج شده و به سمت ناحیه مورد نظر زرد رنگ بروید.

هنگامی که به آن جا رسیدید، به جای اینکه سارق را پیدا کنید، یک مرد مست را پیدا خواهید کرد.

راه خود را به سمت شرق ادامه دهید تا بالاخره صدای فرو ریختن سنگ را از سمت شمال شرقی بشنوید.

به سمت مقبره حرکت کنید تا شما و جان با هل دادن در آن را باز کنید.

مراقب باشید که سریع از سمت مخالف به شما حمله می‌شود.

 • مدال طلایی: 4 هدشات داشته باشید.

سریع وارد حالت دِد آی شوید تا درحالی که سارق‌ها وحشت زده می‌شوند، بتوانید دو هدشات زود هنگام داشته باشید.

زمان فاکتور اصلی کسب مدال طلایی این ماموریت است و از آن جایی که درصد دقتی در این ماموریت تاثیر بر کسب مدال طلایی ندارد، شما باید چهار نفر سارق قبر را هدشات کنید، از این رو دِد آی بهترین دوست شما به حساب می‌آید. اگر در این لحظه چهار نفر را هدشات نکنید، فرار شما را بعدا در این ماموریت مشکل می‌کند. هنگامی که هر چهار سارق را به قتل رساندید، جسد آن‌ها را لوت کنید تا دارایی آنجلو را بهش برگردانید.

به محض اینکه هر چهار جسد را لوت کردید، صدای سوت زدن پلیس را از فاصله دور خواهید شنید.

به دنبال جان به سمت خروجی بروید

 • مدال طلایی: نگذارید توسط قانون شناسایی شوید.

جان دروازه جنوبی را بررسی می‌کند اما متاسفانه قفل است. جان را به خروجی دنبال کنید.

در طول راه، شما ممکن است بسته به زمان‌ بندی خود و موقعیت هر جسد، مجبور باشید که خود را از دست ماموران قانون پنهان کنید. اگر قبلا هر چهار سارق قبر را هدشات نکرده باشید، شما حال باید با چاقو‌های پرتاب شونده مخفیانه ماموران قانون را بکشید تا تعداد هدشات‌های شما به عدد مورد نظر می‌رسد. اگر کار شما به مخفیانه کشتن ماموران قانون برسید، وضعیت فرار شما چالش برانگیزتر از حالت عادی می‌شود.

جان را دنبال کنید و هنگامی که به شما اشاره کرد، سریع خود را پنهان کنید. اگر می‌خواهید در سریع‌ترین زمان ممکن بدون اینکه توسط ماموران قانون شناسایی شود، از قبرستان فرار کنید، در چند قدمی جان بمانید و فاصله خود را با او زیاد نکنید. دوباره اشاره می‌کنم که برای دریافت مدال طلایی این ماموریت به هیچ عنوان نباید توسط ماموران قانون شناسایی شوید.

از قبرستان خارج شده و سریعا سوار اسب‌تان شوید. سپس سریعا به عمارت برونته برگردید.

هنگامی که به عمارت رسیدید، داچ و جک را در حیاط رو به روی خانه ملاقات خواهید کرد. خوشبختانه همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت و شما همراه جک، داچ و جان به کمپ باز می‌گردید.

داچ درباره قدم‌های بعدی خودش و ارتباطی که برونته می‌تواند فراهم کند، با شما صحبت می‌کند. آبیگیل به محض اینکه شما را دید، به سمت پسرش می‌آید و او را در آغوش می‌گیرد سپس یک سینماتیک طولانی پخش می‌شود که در قسمتی از آن شاهد پیوند مردانه … (بهتر است نگم) جان و آرتور خواهیم بود. ماموریت شما هم در اینجا به اتمام می‌رسد.

این پایان راهنمای ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت The Gilded Cage آغاز خواهد شد.


ماموریت The Gilded Cage

ماموریت Help a Brother Out یکی از ماموریت‌های اختیاری هانر بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر راهنما خواهد کرد. ماموریت Help a Brother Out به عنوان ماموریت غریبه نیز روی نقشه اصلی مارک شده است. انجام دادن ماموریت Help a Brother Out برای کسب تروفی و اچیومنت از دست دادنی :silver: Lending a Hand trophy مورد نیاز است.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: برادر دورکینز (Brother Dorkins)
 • ناحیه: Saint Denis
 • لازمه‌ها: ماموریت The Joys of Civilization را به اتمام رسانده باشید (اوایل فصل چهار)

محل شروع ماموریت Help a Brother Out

پس از اولین ماموریت اصلی فصل چهارم، آرتور می‌تواند راهبه‌ای در شرق شهر سنت دنیس پیدا کند که از او تقاضای کمک می‌کند. اگر کمک راهب را قبول کنید، سطح هانر شما کمی به سمت مثبت حرکت می‌کند. راهب می‌گوید که با وجود اینکه در سال 1899 به سر می‌بریم، اما هنوز برده‌هایی در اطراف این شهر وجود دارد که منتظر فروخته شدن هستند. او ما را به فروشگاه Fence اطراف آن جا می‌برد. شما می‌توانید از مغازه‌دار سوال بپرسید اما فراموش نکنید که با این کارتان یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را باطل خواهید کرد (و در صورتی که از مغازه‌دار سوال بپرسید، زمان شما هدر می‌رود، به یاد داشته باشید که زمان (2 دقیقه و 45 ثانیه) دومین لازمه مدال طلایی این ماموریت است). به راحتی کتاب قرمز رنگی که روی طاقچه است را بررسی کنید تا متوجه شوید که طاقچه در واقع دری به یک اتاق مخفی است. از در مخفی به سمت پایین حرکت کنید، دو نفر اسیره شده را آزاد کنید، سپس به نزد راهب بازگردید.

در آخر، راهب به عنوان قدردانی از کار شما، مبلغی پیشنهاد می‌کند اما پول او را قبول نکنید تا سطح هانر شما کمی بیشتر به سمت مثبت حرکت کند و راهب هم بتواند پول را برای خدمت به افراد فقیر نگه دارد.

این تمام کاری بود که باید برای کامل کردن ماموریت هانر اختیاری Help a Brother Out در رد دد ریدمپشن 2 انجام دهید. حال ماموریت Brothers and Sisters, One and All آغاز خواهد شد.


ماموریت Brothers and Sisters, One and All

ماموریت Brothers and Sisters, One and All یکی از ماموریت‌های اختیاری هانر بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر راهنما خواهد کرد. انجام دادن ماموریت Brothers and Sisters, One and All برای کسب تروفی و اچیومنت از دست دادنی :silver: Lending a Hand trophy مورد نیاز است.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: برادر دورکینز (Brother Dorkins) / سیستر کالدرون (Sister Calderón)
 • ناحیه: Saint Denis
 • لازمه‌ها: ماموریت Help a Brother Out را به اتمام رسانده باشید
 • پاداش: هانر

محل شروع ماموریت Brothers and Sisters, One and All

بعد از اینکه برادر دوکینز را برای اولین بار ملاقات کردیم و به او در بازگرداندن دو برده اسیر شده در ماموریت پیشین کمک کردیم، حال می‌توانیم او و سیستر کالدرون را رو به روی کلیسای کوچکی ملاقات کنیم. هنگامی که به آن جا رسیدید، برادر دوکینز و سیستر کالدرون را درحالی که به بچه‌ها آموزش می‌دهند که چگونه بخوانند، مشاهده خواهید کرد. متاسفانه یک بچه لوس صلیب عسیی مسیح سیستر کالدرون را می‌دزدد و شروع به فرار کرد می‌کند.

برای دریافت مدال طلایی این ماموریت، باید بچه را در عرض 19 ثانیه پیدا و بگیرید که البته کار زیاد مشکلی نیست. در آخر خیابان به سمت چپ بپیچید، سپس به سمت راست تغییر مسیر دهید و از برخورد به مردی که روی زمین است، خودداری کنید. بعد از کمی بچه را مشاهده خواهید کرد که توسط مردی دیگری یقه به دست او شده است. ظاهرا این پسر بچه یک دزد حرفه‌ای است و از این مرد هم دزدی کرده است. به محض اینکه شما وارد درگیری این دو نفر می‌شوید، هر دو انگار اتفاقی رخ نداده است، راه خودشان را می‌‎روند. پس از یک رویارویی نابه‌جا با یک زن، توسط ماموران قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرید. به راحتی، تا انتهای بازار و تا جایی که ممکن است از صحنه جرم دور شوید.

هنگامی که دیگر توسط ماموران قانون تحت تعقیب نبودید، باید صلیب عیسی مسیح را به سیستر کالدرون که در کنار کلیسای بزرگی منتظر ما است، برگردانیم. رو به روی در جلوی کلیسا چند مامور قانون در حال گشت زنی هستند بنابراین نباید از ورودی جلو به نزد سیستر کالدرون برویم. ابتدا به پشت کلیسا رفته و سپس از سمت چپ کلیسا را دور زده تا با سیستر کالدرون ملاقات کنید و صلیب عیسی مسیح را به او تحویل دهید. در آخر، به عنوان پاداش سطح هانر شما در جهت مثبت کمی به پیش می‌رود.

این تمام کاری بود که باید برای کامل کردن ماموریت هانر اختیاری Brothers and Sisters, One and All در رد دد ریدمپشن 2 انجام دهید. حال ماموریت Fatherhood and Other Dreams آغاز خواهد شد.


ماموریت Fatherhood and Other Dreams

ماموریت Fatherhood and Other Dreams یکی از ماموریت‌های اختیاری هانر بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر راهنما خواهد کرد. انجام دادن ماموریت Fatherhood and Other Dreams برای کسب تروفی و اچیومنت از دست دادنی :silver: Lending a Hand trophy مورد نیاز است.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: مری لینتون (Mary Linton)
 • ناحیه: Saint Denis
 • لازمه‌ها: ماموریت Angelo Bronte, a Man of Honor را به اتمام رسانده باشید
 • پاداش: هانر

بعد از اینکه ماموریت داستانی Angelo Bronte, a Man of Honor را کامل کردیم، نامه‌ی دیگری از سوی مری لینتون (همان معشوقه آرتور که در یکی از ماموریت‌های پیشین از ما درخواست کمک کرد تا برادرش، جیمی را از دست فرقه‌ای نجات دهیم) دریافت می‌کنیم. نامه در اتاق ما در عمارت Shady Belle قرار دارد.

محل شروع ماموریت Fatherhood and Other Dreams

بعد از اینکه نامه را خواندیم، می‌توانیم مری را در هتل گراند سنت دنیس ملاقات کنیم. او از آرتور درخواست می‌کند که به دنبال پدرش بگردد. این درخواست مری، آرتور را عصبانی می‌کند چونکه او از پدر مری متنفر است. اما برای اینکه بتوانید این ماموریت را انجام دهید، چاره‌ای ندارید به جز اینکه به مری کمک کنید. سوار اسب خود شوید و به اصطبل‌های دور و بر بروید. مری فکر می‌کند که پدرش در یکی از اصطبل‌های دور و بر می‌پلکد.

حدس مری در مورد لوکیشن پدرش درست بود و حال باید او را در خیابان‌ها و کوچه‌ها دنبال کنیم و ببینیم که چه کاری می‌خواهد انجام دهد. این قسمت از ماموریت خیلی راحت است. تنها کاری که باید انجام دهید، این است که خیلی به او نزدیک نشوید. بالاخره در اطراف یک گوشه او را می‌بینیم که درحال فروختن سنجاق سینه به یک غریبه‌ای است. سنجاق سینه‌ای که پدر مری به غریبه فروخت، یک دارایی خانوادگی بود، به همین خاطر مری عصبانی می‌شود و با پدرش رو در رو می‌شود. درحالی که این دو نفر جر و بحث می‌کنند، آرتور سعی می‌کند که خود را به شخصی که سنجاق سینه را خریداری کرده، برساند.

یکی از لازمه‌های دریافت مدال طلایی این ماموریت این است که کنترل کالسکه را در دست گرفته و در عرض 1 دقیقه و 45 ثانیه آن را به محل مورد نظر ببرید. نزدیک‌ترین اسب به خود را پیدا کرده و سوار آن شوید، سپس با تمام سرعت در پشت کالسکه به سوی مقصد حرکت کنید. بعد از اینکه کالسکه از روی پل رد شد و شهر سنت دنیس را ترک کرد، اولین پیچ به سمت راست را انجام خواهد داد. در این نقطه، شما اولین فرصت را پیدا خواهید کرد تا به اندازه کافی به کالسکه نزدیک شده و با فشار دادن دکمه :sq:، از روی اسب به سمت آن پرش کنید و کنترل کالسکه را در دست بگیرید. به محض اینکه کنترل کالسکه به دست شما رسید، با تمام سرعت به مکان مارک شده در وسط ناکجا آباد بروید تا این لازمه دریافت مدال طلایی را کامل کنید. حال برای بازپس گرفتن سنجاق سینه دو گزینه در اختیار دارید؛ در صورتی که دوست ندارید مبلغی هزینه کنید، می‌توانید شخص را آنقدر کتک بزنید تا سنجاق سینه را به شما می‌دهد اما اگر حاضر باشید که مبلغ 100 دلار را در ازای سنجاق سینه هزینه کنید، سطح هانر شما کمی به سمت مثبت حرکت می‌کند. بعد از اینکه در هر صورت سنجاق سینه را بازپس گرفتید، آرتور به صورت خودکار به سنت دنیس باز می‌گردد.

حال زمان آن رسیده که سنجاق سینه را به صاحب به‌حقش بازگردانید.

دومین و آخرین لازمه دریافت مدال طلایی این ماموریت بسیار آسان است. درخواست مری که از شما می‌خواهد با او به تئاتر بروید را قبول کنید. اگر دوست داشته باشید، می‌توانید زودتر از زمان در نظر گرفته شده تئاتر را ترک کنید، بدون اینکه آخرین لازمه دریافت مدال طلایی را باطل کنید. اگر جای شما بودم، تا آخر نمایش تئاتر را ترک نمی‌کردم، حال تصمیم با خودتان.

این تمام کاری بود که باید برای کامل کردن ماموریت هانر اختیاری Fatherhood and Other Dreams در رد دد ریدمپشن 2 انجام دهید. حال ماموریت Money Lending and Other Sins V آغاز خواهد شد.


ماموریت Money Lending and Other Sins V

ماموریت Money Lending and Other Sins V یکی از ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر راهنما خواهد کرد. ماموریت Money Lending and Other Sins V به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت The Joys of Civilization را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: لئوپولد استراوس (Leopold Strauss)
 • ناحیه: Shady Belle Camp
 • لازمه‌ها: ماموریت The Joys of Civilization را به اتمام رسانده باشید.
 • پاداش: حدود 10 دلار

محل شروع ماموریت

مزدبگیر اتریش باند ما، لئوپولد استراوس از ما می‌خواهد که باری دیگر قرض عقب افتاده را از ماهیگیری به اسم الگی دیویسون پس بگیریم.

بدهکار آلگی دیویسون

لوکیشن هدف ما آلگی دیویسون تنها کمی به سمت جنوب غربی Shady Belle قرار دارد. آلگی دیویسون را می‌توانید در مکانی به اسم Catfish Jacksons (یکی از خانه‌های مزرعه‌ای بازی) پیدا کنید.

هنگامی که به مکان مورد نظر رسیدید، آلگی را مست و خمار نشسته / دراز کشیده کنار ساحل پیدا می‌کنید. برای اولین بار، بدهکار ما بهانه‌ای تحویلمان نمی‌دهد و از این حرف‌ها که اکثر بدهکارها بر زبان می‌‎آورند، سخن نمی‌گوید بلکه در کمال ناباوری به‌تان می‌گوید که پول در خانه‌اش است و باید او را به داخل دنبال کنید. آلگی به ما نوشیدنی می‌دهد تا گلویی تازه کنیم اما به محض اینکه می‌خواهیم نوشیدنی را سر بکشیم، از پشت به ما حمله می‌کند. در این وضعیت، آلگی تنها یک راه را پیش روی ما قرار داده که آن هم پاشیدن مغز او روی زمین است. پسر آگلی فرار می‌کند و زیر تخت و خواب پنهان می‌شود. او به ما می‌گوید که مقداری پول درون صندوق کنار تخت و خواب قرار دارد. صندوق را باز کنید و قرض خود را باز پس بگیرید.

کامل کردن ماموریت

برای اینکه ماموریت شما به اتمام برسد، پولی که به عنوان تسویه حساب از بدهکار بالا گرفته‌اید را به داخل صندوق اهدای کمپ بیاندازید. حال که این کار را انجام دادید، ماموریت Money Lending and Other Sins V کامل شده است.

این پایان راهنمای ماموریت Money Lending and Other Sins V رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت The Gilded Cage آغاز خواهد شد.


ماموریت The Gilded Cage

ماموریت The Gilded Cage چهل و نهمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت The Gilded Cage به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Angelo Bronte, A Man of Honor را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: حسین (Hosea)
 • ماموریت در فصل: چهار
 • ناحیه: Lemoyne

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت The Gilded Cage

 • در حالی که در مهمانی هستید، چندتا نوشیدنی بریزید، از لباس و آرایش یکی از مهمان‌ها تعریف کنید، هدیه‌ای قبول کنید و زندگی نفری را نجات دهید.
 • بدون اینکه شناسایی شوید خدمتکار را دنبال کنید.

محل شروع ماموریت: Shady Belle, Lemoyne

با حسین صحبت کنید

داچ و حسین برنامه‌های بزرگی برای مهمانی آنجلو برونته که در خانه شهردار برگزار می‌شوند، در سر دارند. از قرار معلوم ظاهرا یک مراسم به یادماندی خواهد بود. بعد از کات سین، شما خودتان را درحالی که لباس کت و شلوار پوشیده و سوار بر کالسکه هستید، پیدا می‌کنید.

البته اشاره کنم که در طول این ماموریت بدون اسلحه خواهید بود بنابراین این ماموریت کاملا مخفیانه و شامل تعاملات اجتماعی خواهد بود.

پیشخدمت لوکا را به قسمت‌های مختلف عمارت دنبال کنید. بیل و حسین از هم جدا می‌شود تا به مهمانی ملحق شوند و در همین حال، داچ و آرتور از پله‌ها به طبقه بالا می‌روند با با برونته ملاقاتی داشته باشند و صحبت‌هایی رد و بدل کنند.

بعد از اینکه ورود شما را به مهمانی خیر مقدم گفت، برونته چند شخصیت مهم حاضر در مهمانی را مطرح می‌کند و سپس به شما می‌گوید که به مهمان‌ها محلق شوید. آرتور و داچ به بیل و حسین محلق می‌شوند و سپس هر چهار نفر تقسیم می‌شود و خود را قاطی مهمانی می‌کنند.

خود را قاطی مهمانی کنید

محلی که شهردار در آن ایستاده است (کنار فوراه) را به خاطر داشته باشید. تا زمانی که اولین لازمه دریافت مدال طلایی این ماموریت را کامل نکرده‌اید، به هیچ عنوان به این مکان نزدیک نشوید.

 • مدال طلایی: در حالی که در مهمانی هستید، چندتا نوشیدنی بریزید، از لباس و آرایش یکی از مهمان‌ها تعریف کنید، هدیه‌ای قبول کنید و زندگی نفری را نجات دهید.

برای انجام کارهای لازمه بالا، به لوکیشن‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره شده‌ است، بروید:

 • چند نوشیدنی بریزید: هنگامی که از پله‌ها به پایین می‌آیید، درست در سمت شمال شما سه زن را مشاهده می‌کنید که کنار میزی پر از نوشیدنی شامپاین ایستاده‌اند. به سمت زن‌ها بروید و به آن‌ها پیشنهاد دهید که لیوان‌هایشان را با شامپاین پر کنید.
 • از لباس و آرایش یکی از مهمان‌ها تعریف کنید: درست کنار چهار ستونی که در داخل میدان دایره شکل قرار دارند، زنی را با لباس و دستکش‌های آبی رنگ مشاهده می‌کنید که کلاهی پردار روی سر دارد. برای این کار تنها لازم است که از ظاهر او تعریف و تمجید کنید.
 • هدیه‌ای قبول کنید: در شمال زنی با لباس و دستکش‌های آبی رنگ که کلاهی پردار روی سر دارد و جنوب شهردار، شما دوتا مرد را مشاهده خواهید کرد که در قسمت شرقی گذرگاه در حال صحبت کردن هستند. بلیط‌هایی که او به شما هدیه می‌دهد را قبل کنید.
 • زندگی نفری را نجات دهید: در قسمت غربی مهمانی، کنار میز بوفه مردی را با کلاه دراز و عینک تک چشمی مشاهده می‌کنید که درحال خفه شدن است. جان این مرد را نجات دهید.

هنگامی که اولین لازمه دریافت مدال طلایی این ماموریت را کامل کردید، حال به نزد شهردار بروید و با او صحبت کنید. شهردار را درحالی که غرق گفتگو با یک مرد مست عصبانی است، پیدا خواهید کرد. حال باید مرد مست را از شهردار دور کنید و او را به جای دیگری اسکورت کنید.

مرد مست را به شمال، جایی که روی نقشه مارک شده است، ببرید، سپس به نزد شهردار برگردید تا ادامه صحبت‌های او را بشنوید. کمی پس از آن، نمایش آتش‌بازی آغاز خواهد شد و شهردار پیغامی از طرف Leviticus Cornwall دریافت خواهد کرد.

بدون اینکه شما را ببیند، خدمتکار را دنبال کنید.

 • مدال طلایی: بدون اینکه شناسایی شوید خدمتکار را دنبال کنید.

خدمتکار را از میان جمعیت دنبال کنید و فاصله خود را با او کاملا حفظ کنید.

وقتی که به پایین پلکان باغ رسیدید، صبر کنید تا خدمتکار به داخل و نگهبان به جنوب برود، سپس او را دوباره دنبال کنید.

در کنار در صبر کنید تا گفتگوی بین دو پیشخدمت به اتمام می‌رسد.

به محض اینکه دو پیشخدمت از هم جدا شدند، داخل شوید و پشت دیوار منتظر بمانید.

هنگامی که خدمتکار به اتاق مجاور می‌رود، از در به سمت شمال حرکت کنید و در حالی که آن‌ها صحبت می‌کنند در کنار در منتظر بمانید. صبر کنید تا خدمتکار زن از در به طرف غرب می‌رود و خدمتکار مرد از پله‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند. به آرامی دنبال خدمتکار مرد بروید.

در بالای پله‌ها کاور بگیرید و منتظر بمانید تا خدمتکار در اتاق جلویی را باز می‌کند.

او را خواهید دید که پیام را در کشو می‌گذارد و در آن را قفل می‌کند.

صبر کنید تا خدمتکار به اتاق مجاور می‌رود، سپس وارد اتاق شوید و مجله را بررسی کنید.

حال از اتاق خارج شوید و از مسیری که آمدید، به سمت خروج برگردید. داچ را روی بالکن رو به مهمانی پیدا خواهید کرد.

سروکله بیل و حسین نیز کمی بعد پیدا می‌شود و شما به قصد رفتن از مهمانی به سمت خروجی حرکت می‌کنید. گروه را تا نزدیک کالسکه دنبال کنید و سینماتیک پایانی را مشاهده نمایید. ماموریت شما در اینجا به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت The Gilded Cage رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت No, No and Thrice, No آغاز خواهد شد.


ماموریت No, No and Thrice, No

ماموریت No, No and Thrice, No پنجاهمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت No, No and Thrice, No به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت The Joys of Civilization را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: مری – بث (Mary-Beth)
 • ماموریت در فصل: چهار
 • ناحیه: Lemoyne

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت No, No and Thrice, No

 • در جریان تعقیب و گریز هر دو پسر Foreman را خودتان بکشید.
 • ماموریت را با حداقل 90 درصد درستی کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Shady Belle, Lemoyne

با مری بث صحبت کنید

درحالی که دارید با مری بث صحبت‌هایی رد و بدل می‌کنید، سوزان گریم‌شاو از راه می‌رسد و شما را در جریان خبرهای وخیمی قرار می‌دهد. تیلی توسط برادران فورمِن ربوده شده و شما باید سریع دست به کار شوید و جان او را نجات دهید.

به خانه Radley بروید

خانه رادلی در بیرون شهر رودس است. سوار گاری شوید و با خانم گریم‌شاو به ناحیه زرد رنگ مشخص شده بروید. او به آرامی به نگهبان نزدیک شده و با چاقو گردن او را می‌زند، بعد در کنار در جلویی خانه موقعیت گیری می‌کند. در ورودی را با لگد باز کنید.

 • مدال طلایی: ماموریت را با حداقل 90 درصد درستی کامل کنید.

در داخل آشپزخانه (سمت چپ خانه) مردی با اسلحه‌ای روی صندلی نشسته است. برای اینکه درصد دقتی شما از 90 درصد پایین نیاید، وارد دِد آی شده و به سر او شلیک کنید.

دومین در سمت راست را با لگد باز کنید تا مردی مسلح دیگری را که بالای تیلی ایستاده است، مشاهده کنید. از دِد آی برای کشتن او استفاده کنید تا مطمئن شوید که شلیک شما به صورت تصادفی به تیلی اصابت نمی‌کند.

دست و پاهای تیلی را آزاد کنید. او به شما می‌گوید که دشمنان بیشتری از آنچه که کشتید، در منطقه حضور دارند.

از در پشتی خانه که خارج می‌شوید، چند نفر از افراد فورمِن را مشاهده می‌کنید که سوار بر اسب‌هایشان شده و از آن جا دور می‌شوند. شما تیلی را با یک اسلحه رپیتر تنها می‌گذارید و درحالی که خانم گریم‌شاو پشت شما سوار اسب شده است، به دنبال دشمنان می‌روید.

دار و دسته فورمِن را دنبال کنید

 • مدال طلایی: در جریان تعقیب و گریز هر دو پسر Foreman را خودتان بکشید.

خانم گریم‌شاو که ظاهرا خیلی تشنه به خون است، به هرچیز و هرکسی که در فاصله نزدیک شما قرار می‌گیرد، شلیک می‌کند که برای آخرین لازمه کسب مدال طلایی این ماموریت مشکل‌ساز است. برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته، اطمینان حاصل کنید که قبل از خانم گریم‌شاو وارد حالت دِد آی شده و به دشمنان شلیک کنید. شما باید دو سوارکار اولی را خودتان به قتل برسانید و رهبر باند را زنده اسیر کنید. یادتان باشد که نباید به رهبر باند تحت هیچ عنوانی شلیک کنید پس برای خودداری از اشتباه، از دِد آی استفاده کنید.

به محض اینکه دو سوارکار را از بین بردید، لسوی خود را از منوی اسلحه مجهز کنید و رهبر باند، آنتونی فورمِن را دنبال کنید.

او را با لسو اسیر کنید، از اسب خود پیاده شوید، درحالی که لسو به دست دارید، به سمت او نزدیک شوید، دست و پاهایش را با طناب ببندید و او را بر پشت اسب خود سوار کنید. خانم گریم‌شاو اسب آنتونی فورمِن را تصاحب می‌کند و پیش از شما به نزد تیلی باز می‌گردد تا ببینید او در چه حالی است.

هنگامی که شما هم به نزد تیلی رسیدید، آنتونی را روی زمین بگذارید تا زن‌ها نگاهی طولانی به او بکنند. البته منظور از نگاه طولانی، ضرب و شتم‌هایی است که این دو زن شجاع‌مرد تقدیم آنتونی می‌کنند. لازم نیست زیاد مهربان باشید، شما هم می‌توانید در این نگاه طولانی مشارکت داشته باشید.

تیلی بالاخره تصمیم نهایی اینکه آنتونی بمیرد یا زنده بماند را برعهده شما می‌سپارد. در این وضعیت، بسته به اخلاقیاتی که می‌خواهید در ادامه بازی داشته باشید، از بین بخشیدن و کشتن یکی را انتخاب کنید. ماموریت شما به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت No, No and Thrice, No رد دد ریدمپشن 2 بود. در بخش بعدی آموزش Red Dead Redemption 2 از ماموریت A Fine Night of Debauchery راهنما را آغاز خواهم کرد. امیدوارم از خواندن راهنمای این 10 ماموریت نهایت استفاده را برده باشید.

منبع : وینفون
373 پست
رسول امینی
I Was Born in 1997 and Played My First Game in 2005 Which it Was Resident Evil 4. A Huge Fan of Video Games, Especially Open-world, Historical and Survival Horror Genre and Spend a Lot of Time on Playing. My Top No-Doubt Games Are Dark Souls 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil 4, Horizon Zero Dawn, God Of War 2018 and Bloodborne. Most of the Time in My Daily Life, i Write Articles for WinPhone.Ir
مطالب مرتبط
تبلیغات
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
برای نوشتن دیدگاه می توانید به حساب کاربری خود وارد شوید ورود ارسال نظر به صورت مهمان
برچسب ها: , , , , , ,