بخش سیزدهم از آموزش Red Dead Redemption 2 به سری نُهم ماموریت‌های اصلی بازی اختصاص داده‌ایم. در این بخش به کامل کردن ده ماموریت نُهم بازی یعنی ماموریت Honor, Amongst Thieves، ماموریت The Fine Art of Conversation، ماموریت Mrs. Sadie Adler, Widow – II، ماموریت The King’s Son، ماموریت My Last Boy، ماموریت Our Best Selves، ماموریت Red Dead Redemption، ماموریت The Wheel، ماموریت Simple Pleasures و ماموریت Farming, for Beginners می‌پردازیم.

ماموریت Honor, Amongst Thieves

ماموریت Honor, Amongst Thieves هشتاد و یکمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Honor, Amongst Thieves به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Archaeology for Beginners را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: کاپیتان مونرو (Captain Monroe)
 • ماموریت در فصل: شش
 • ناحیه: New Hanover

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Honor, Amongst Thieves

 • بدون اینکه شناسایی شوید واکسن را بازیابی کنید.
 • ماموریت را در عرض 5 دقیقه کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Wapiti Indian Reservation, Ambarino

با کاپیتان مونرو صحبت کنید

این یکی از ماموریت‌های نسبتا آسان و بدون پیچ و خم بازی است. کاپیتان مونرو به کمک شما برای دزدیدن واکسن نیاز دارد. تعدادی واکسن که از انبار خارج شده‌اند. در انبار با کاپیتان مونرو ملاقت کنید و سینماتیک آغازین ماموریت را اسکیپ کنید.

 • مدال طلایی: ماموریت را در عرض 5 دقیقه کامل کنید.

سوار اسب خود شوید و او شما را به جای مناسبی می‌برد تا بتوانید برای کاروانی که حامل واکسن است، کمین کنید.

هنگامی که به نزدیک پرتگاه رسیدید، از اسب خود پیاده شده و او را به لبه پرتگاه دنبال کنید.

او به شما می‌گوید که سعی کنید توسط کاروان دیده نشوید. سینماتیک این بخش را اسکیپ کنید.

دوباره سوار اسب خود شده و به سمت تپه شیب‌دار پایین پرتگاه بروید تا بتوانید از پشت به گاری نزدیک شده و توجه کسی را به خود جلب نکنید.

گاری را دنبال کنید. پشت گاری آن را دنبال کنید تا راننده نتواند شما را ببیند. فاصله خود را با گاری نزدیک‌تر کنید، سپس به یکی از کناره‌های گاری بروید تا بتوانید به پشت آن پرش کنید. مراقب باشید که باید کاملا مخفیانه این کار را انجام دهید و در فرصت مناسب به روی گاری پرش کنید.

کراوچ کنید و جعبه‌های روی گاری را برای پیدا کردن واکسن جستجو کنید. به سربازانی که گاری را می‌رانند حمله نکنید و یا با آن‌ها ارتباط برقرار نکنید.

 • مدال طلایی: بدون اینکه شناسایی شوید واکسن را بازیابی کنید.

هنگامی که واکسن‌ها را پیدا و برداشتید، به کنار گاری بریود و سوار اسب خود شوید.

راه خود را به سمت Wapiti Reservation طی کنید تا با کاپیتان مونرو ملاقات کنید.

هنگامی که به آن جا رسیدید، دارو را به کاپیتان مونرو دهید تا ماموریت شما به اتمام برسد.

این پایان راهنمای ماموریت Honor, Amongst Thieves رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت The Fine Art of Conversation آغاز خواهد شد.


ماموریت The Fine Art of Conversation

ماموریت The Fine Art of Conversation هشتاد و دومین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت The Fine Art of Conversation به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Honor, Amongst Thieves را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: ترلونی (Trelawny)
 • ماموریت در فصل: شش
 • ناحیه: New Hanover

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت The Fine Art of Conversation

 • در جریان فرار اسب یکی از تعقیب کنندگان را بکشید.
 • ماموریت را در عرض 9 دقیقه و 45 ثانیه کامل کنید.
 • ماموریت را با حداقل 75 درصد درستی کامل کنید.
 • ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Roanoke Ridge, New Hanover

با ترلونی صحبت کنید

 • مدال طلایی: ماموریت را در عرض 9 دقیقه و 45 ثانیه کامل کنید.
 • مدال طلایی: ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

سینماتیک آغازین را اسکیپ کنید، از ترلونی خداحافظی کنید و به دیدار چارلز و رینز فال که به کمک شما نیاز دارند، بروید. به نظر می‌رسد رینز فال خوش بین است که صلح را می‌توان با سرهنگ Favours برقرار کرد و از آن جایی که هیچ یک از مردان او حق ندارند سلاحی حمل کنند، او از شما درخواست کرده تا اطمینان حاصل کنید که صلح برپا می‌ماند.

سوار اسب‌تان شوید و به دنبال چارلز به محل مذاکره بروید.

رینز فال را به میز مذاکره، جایی که سرهنگ فیورز و کاپیتان مونرو منتظر شما هستند، همراهی کنید.

در طی گفتگو، آرتور دچار سرفه‌های شدید خواهد شد و به چادر پزشکی منتقل خواهد شد. در آن جا آرتور دراز می‌کشد تا بتواند استراحت کند.

سپس آرتور داخل چادر تنها باقی می‌ماند تا بتواند در آرامش استراحت کند. کمی بعد، او صدای گفتگوی آن‌ها که در پشت چادر درحال مذاکر هستند را می‌شود. برای اینکه بلند شوید، دکمه :l-up: را فشار دهید.

هنگامی که دکمه مربوطه (:l-up:) روی نمایشگر ظاهر شد، آن را فشار دهید تا زیرچشمی به بیرون نگاه کنید.

آرتور حقیقت را خواهد فهمید که کاپیتان مونرو در شرف محاکمه شدن است و به جرم خیانت اعدام شود تا سرهنگ فیورز بتواند به استفاده از Wapiti ادامه دهد.

هنگامی که صحبت‌های میز مذاکره تمام شد، آرتور به کنار تخت برمی‌گردد تا قدم بعدی‌اش را بررسی کند.

کمی بعد، سرباز به چادر شما باز می‌گردد و شما را به کنار مذاکره کنندگان راهنمایی می‌کند.

هنگامی که به کنار میز مذاکره بازگشتید، گفتگو سریعا تمام می‌شود و ظاهرا نتیجه مذاکره به بازداشت کردن مونرو خاتمه یافته است.

آرتور که حقیقت را می‌داند، یکی از افراد را گروگان می‌گیرد و با مونرو از آن جا دور می‌شود. از کمپ مذاکره به سمت اسب‌تان خارج شوید و در همین حال گروگان را بین خود و سربازها نگه دارید.

هنگامی که به اسب خود رسیدید، به صورت خودکار مرد گروگان را به یک طرف پرت می‌کنید. سوار اسب خود شوید و سریعا از آن جا دور شوید. مونرو را به بالای تپه دنبال کنید و آماده باشید که تعقیب کنندگان سوار بر اسب به دنبال‌تان می‌آیند.

 • مدال طلایی: در جریان فرار اسب یکی از تعقیب کنندگان را بکشید.
 • مدال طلایی: ماموریت را با حداقل 75 درصد درستی کامل کنید.

در این ماموریت هیچ لازمه هدشات کردن وجود ندارد، تنها چیزی که باید نگرانش باشید این است که شلیک‌های خود را دقیق و حساب شده انجام دهید. فقط اطمینان حاصل کنید که با استفاده از دِد آی به سر یکی از تعقیب کنندگان سوار بر اسب شلیک کنید (هنگامی که وارد حالت دِد آی شدید، یکی از تعقیب کنندگان سوار بر اسب نقطه ضعف‌هایی دارد که با رنگ قرمز دیده می‌شود، به ناحیه بینی این شخص شلیک کنید. برای درک بیشتر تصویر پایین را مشاهده کنید تا متوجه منظورم شوید).

در نزدیک جنگل یکی از تغقیب کنندگان اسب کاپیتان مونرو را می‌کشد. از اسب خود پیاده شده و در بین درختان در نزدیک مونرو موقعیت گیری کنید.

وجدان مونرو این اجازه را به او نمی‌دهد که به افراد خودش شلیک کنید بنابراین شما و چارلز باید تنهایی دشمنان را از بین ببرید.

تعدادی از سربازان سوار بر اسب و تعدادی دیگر با گاری به سمت شما هجوم می‌آورند. در این وضعیت باید به چند نکته اشاره کنید؛ ابتدا توجه داشته باشید که در طول تیراندازی نباید فاصله خود را با مونرو زیاد کنید، در غیر این صورت ماموریت شکست می‌خورد. در طول درگیری اجازه ندهید که گلوله‌های زیادی به شما اصابت کند چون برای کسب مدال طلایی این ماموریت نباید از هیچ آیتمی که سطح سلامت شما را تحت تاثیر می‌گذارد استفاده کنید. آخرین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنید، شلیک‌های خود را دقیق و حساب شده انجام دهید چونکه درصد دقتی یکی دیگر از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت است و نباید از 75 درصد پایین‌تر رود.

بعد از اینکه تمام سربازها را از بین بردید، نوشته روی نمایشگر شما را به سمت اسب‌تان راهنمایی می‌کند. سوار اسب خود شوید و به کنار مونرو بروید، سپس به او کمک کنید که پشت زین شما سوار شود.

در همین حال که چارلز را دنبال می‌کنید، تعقیب کنندگان بیشتری سوار بر اسب‌‎هایشان به دنبال شما می‌آیند. اگر نوار دِد آی شما هنوز خالی نشده، از آن برای از بین بردن سربازهای باقی مانده استفاده کنید تا درصد دقتی شما از حد مجاز پایین‌تر نرود.

مونرو را کنار قطار پیاده کنید و سینماتیک پایانی را اسکیپ کنید. ماموریت شما به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت The Fine Art of Conversation رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت Mrs. Sadie Adler, Widow – II آغاز خواهد شد.


 

ماموریت Mrs. Sadie Adler, Widow – II یکی از ماموریت‌های اختیاری هانر بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر راهنما خواهد کرد. انجام دادن ماموریت Help a Brother Out برای کسب تروفی و اچیومنت از دست دادنی :silver: Lending a Hand trophy مورد نیاز است.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: سادی آدلر (Sadie Adler)
 • ناحیه: Beaver Hollow Camp
 • لازمه‌ها: ماموریت Goodbye, Dear Friend را به اتمام رسانده باشید
 • پاداش: هانر

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Mrs. Sadie Adler, Widow – II

 • تک تیراندازی که در انبار است را هدشات کنید.
 • بدون اینکه آسیبی دریافت کنید انبار را امن کنید.
 • ماموریت را در عرض 5 دقیقه و 30 ثانیه کامل کنید.

محل شروع ماموریت Mrs. Sadie Adler, Widow – II

پس از خلاص شدن از شر یکی از بزرگ‌ترین دشمنان کمپ در ماموریت Goodbye, Dear Friend، سادی می‌خواهد که یک با برای همیشه کسی که مسئول قتل شوهرش و نابود کردن مزرعه‌اش است را نابود کند. ماموریت او را با تمام وجود قبول کنید و همراه سادی سوار بر اسب خود شوید و به مقصد بروید. اگر می‌خواهید هم می‌توانیدتنهایی خودتان به Hanging Dog Ranch بروید (منظور از همراه سادی سوار اسب شدن این است که هر دوی شما سوار یک اسب شوید).

بعد از یک کات سین کوتاه، ما همراه سادی به مزرعه نزدیک می‌شویم و به محض رسیدن، تیراندازی شروع می‌شود. همانند درگیری‌های بزرگ دیگر، این بار نیز در پشت اجسام دور و بر خود را پنهان کنید، از مینی مپ خود برای پیدا کردن موقعیت دشمنان بهره ببرید و از دِد آی استفاده کنید تا شلیک‌های شما دقیق به هدف اصابت کنند. در این لحظه، تک تیرانداز بالای پنجره انبار طویله را فراموش نکنید و او را هدشات کنید. هدشات کردن تک تیرانداز در اوایل درگیری دو منفعت برای شما دارد؛ یکی اینکه گلوله‌هایی که به سمت شما شلیک می‌کند آسیب‌های زیادی به‌تان وارد می‌کنند و در صورت اصبات این گلوله‌ها سطح سلامت شما به مقدار قابل توجهی کاهش می‌باید پس کشتن تک تیرانداز می‌تواند بسیار به نفع شما تمام شود. همچنین یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت هدشات کردن این تک تیرانداز است. بعد از اینکه حیاط را از وجود دشمنان پاک سازی کردید، وقت آن رسیده که خانه‌های مزرعه را بررسی کنید. سادی خانه سمت راست را بررسی می‌کند و ما باید انبار طوله را جستجو و بررسی کنیم. محتاطانه به انبار نزدیک شوید و دشمنان هر دو طبقه انبار را از بین ببرید. توجه داشته باشید بدون اینکه آسیبی ببینید باید دشمنان داخل انبار را پاک سازی کنید تا یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی ماموریت اعمال شود.

هنگامی که انبار را از وجود دشمنان پاک سازی کردید، به سمت خانه‌ای که سادی برای بررسی کردن داخل آن شد بروید تا وضعیت او را بررسی کنید. همان طور که انتظار می‌رفت، سادی توانست به تنهایی از عهده کار بربیاید و شخصی که تمام این مدت تشنه خون او بود را بکشد.

تبریک می‌گویم، Mrs. Sadie Adler, Widow – II آخرین ماموریتی بود که باید برای دریافت تروفی و اچیومنت Lending a Hand trophy کامل می‌کردید. حال این تروفی و اجیومنت ازآن شماست.

این تمام کاری بود که باید برای کامل کردن ماموریت هانر اختیاری Mrs. Sadie Adler, Widow – II در رد دد ریدمپشن 2 انجام دهید. حال ماموریت The King’s Son آغاز خواهد شد.


ماموریت The King’s Son

ماموریت The King’s Son هشتاد و چهارمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت The King’s Son به صورت خودکار، هنگامی که دو ماموریت The Fine Art of Conversation و Favored Sons را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: چارلز (Charles)
 • ماموریت در فصل: شش
 • ناحیه: New Hanover

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت The King’s Son

 • در حالی که به Fort Wallace نفوز می‌کنید، تمام سربازهایی که سد راه شما به Eagle Flies می‌شوند را هدشات کنید.
 • در حالی که با قایق فرار می‌کنید 15 دشمن را بکشید.
 • ماموریت را با حداقل 80 درصد درستی کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Wapiti Indian Reservation, New Hanover

با چارلز صحبت کنید

چارلز از شما می‌خواهد که با رینز فال صحبت کنید تا در وضعیتی که توش گیر کرده‌اید به شما کمک کند؛ ایگل فلایز اسیر شده و اگر شما کاری نکنید، به زودی به دار آویخته خواهد شد (همان طور که می‌دانید دلیل اینکه آرتور و چارلز به کمک رینز فال نیاز دارند این است که ایگل فلایز پسر این شخص است).

مدتی است که چارلز نقشه نجات دادن ایگل فلایز را تدارک دیده است. سوار اسب خود شده، چارلز را دنبال کنید تا در طول مسیر او نقشه را به شما توضیح دهد. شما می‌توانید از رودخانه عبور کنید تا بدون اینکه توسط کسی دیده شوید تقریبا به دژ دشمن و جایی که در آن از ایگل فلایز نگه داری می‌کنند، نزدیک شوید. از این مسیر می‌توانید دزدکی و مخفیانه وارد محوطه دشمن شوید. چارلز به شما می‌گوید که باید خیلی آرام و بدون سر و صدا پیش بروید و فقط از چاقو‌ها و تیر و کمان استفاده کنیم. البته محض اطمینان اسلحه‌های خود را به همراه داشته باشید.

از آن نقطه‌ای که چارلز به شما می‌گوید، از رودخانه عبور کنید.

هنگامی که به دژ دشمن رسیدید، چارلز از اسب خود پیاده می‌شود (شما هم از اسب خود پیاده شوید) و به شما می‌گوید که او را دنبال کنید. در طول مسیر کراوچ کنید و آرام به جلو بروید.

 • مدال طلایی: در حالی که به Fort Wallace نفوز می‌کنید، تمام سربازهایی که سد راه شما به Eagle Flies می‌شوند را هدشات کنید.
 • مدال طلایی: ماموریت را با حداقل 80 درصد درستی کامل کنید.

همان طور که در بالا مشاهده می‌کنید، یکی از لازمه‌ها کسب مدال طلایی این ماموریت با دیگر لازمه‌هایی که تا به امروز دیده‌اید متفاوت است. این لازمه از شما می‌خواهد که تمام سربازهایی که تا رسیدن شما به ایگل فلایز با آن‌ها مواجه می‌شوید را هدشات کنید، این یعنی تمام سربازهای دژ را باید خودتان از بین ببرید. حال از آن جایی که باید بدون سر و صدا باشید و نباید توجه دشمنی را به خود جلب کنید، با استفاده از چاقو‌های پرتاب شوند یا تیر و کمان خود باید سر دشمنان را هدف قرار دهید. مشکل اصلی اینجاست که چارلز هم همراه شماست و قاعدتا او بی‌کار شما را نگاه نمی‌کند تا سربازها را تنهایی خودتان هدشات کنید پس هر وقت که دو نگهبان کنار هم بودند، سریع وارد دِد آی شوید، سر هر دو را هدف قرار بگیرید و سپس چاقو‌ها یا تیرها را به سمت آن‌ها پرتاب کنید. اگر در صورتی که با دو نگهبان مواجه شدید و تنها یکی از آن‌ها را هدشات کردید، چارلز سریع دومین نگهبان را می‌کشد. حال اولین رویارویی شما با نگهبان‌ها در کنار دروازه ورودی دژ است. در کنار دروازه دو نگهبان در حال محافظت کردن هستند، از دِد آی استفاده کنید و هر دو نگهبان را خودتان هدشات کنید. دومین لازمه دریافت مدال طلایی این ماموریت هم که تا به این لحظه در بسیاری دیگر از ماموریت‌های پیشین مشاهده کرده‌اید. از آن جا که باید همه سربازها را هدشات کنید، مطمئنا درصد دقتی شما از 80 درصد پایین‌تر نخواهد رفت. فقط قبل از پرتاب کردن تیر یا چاقو، نشانه خود را دقیق تنظیم کنید.

بعد از اینکه این دو نگهبان را کشتید، چارلز را دنبال کنید. هر وقت که یکی از نگهبان‌های فانوس به دست بالای راهروی ورودی به آن جا نزدیک شد، خود را به دیوار دژ بجسپانید تا او شما را نبیند.

چارلز شما را در اطراف محیط دژ راهنمایی می‌کند که در مسیر با دو نگهبان دیگر مواجه خواهید شد. دوباره از دِد آی برای هدشات کردن هر دو نگهبان استفاده کنید تا چارلز نتواند یکی از آن‌ها را بکشد.

سپس چارلز به حرکت خود ادامه می‌دهد و در یک نقطه قلاب چنگک‌دار خود را درمی‌آورد و آن را به بالای دیوار پرت می‌کند تا هر دوی شما بتوانید مخفیانه وارد محوطه دژ شوید.

حال که روی دیوار دژ هستید، یک سرباز از برج رو به روی شما ظاهر می‌شود. به چارلز بگویید که این یکی با من و سپس با تیر و کمان به سر او شلیک کنید.

چارلز را در امتداد راهرو دنبال کنید تا او یک نگهبان دیگر را مشاهده می‌کند. دوباره، با استفاده از تیر و کمان خود به سر این نگهبان شلیک کنید.

از برج رو به رو عبور کنید تا در آن طرف با دو نگهبان دیگر مواجه شوید. دوباره از دِد آی برای هدشات کردن هر دو نگهبان استفاده کنید تا چارلز نتواند یکی از آن‌ها را بکشد. ویژگی دِد آی در این ماموریت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین چندتا از تونیک‌هایی که نوار این ویژگی را پر می‌کنند، به همراه داشته باشید. همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، چارلز کمی جلوتر از شماست و به نگهبان‌ها نزدیک‌تر است، اگر از دِد آی استفاده نکنید، تا شما بخواهید دومین نگهبان را هم هدشات کنید، چارلز او را با تیر و کمان خود از بین خواهد برد اما اگر با دِد آی اقدام به کشتن آن‌ها کنید، چارلز فرصت این را پیدا نمی‌کند که یکی از آن‌ها را بکشد.

به سمت برج بعدی حرکت خود را ادامه دهید و پشت در برج کاور کنید. دوباره رو به روی شما نگهبانی قرار دارد که باید او را هدشات کنید.

چارلز را به پایین دیوار و به سطح زمین داخل دژ دنبال کنید. در این لحظه چارلز متوجه می‌شود که سربازهای دور و بر ایگل فلایز بیشتر از تعدادی هستند که بتواند از جهت رو به رو با آن‌ها سروکله زد.

وارد برج بغلی شوید و به سمت دیوار بالایی حرکت کنید تا نگهبانی که روی دیوار است را از بین ببرید.

هدشات برای یک نفر سفارش داده بودید، قربان؟

به جایی که سرباز را هدشات کردید بروید و به سمت شمال خیره شوید. فانوسی را مشاهده می‌کنید که بالای دسته چوب آویزان شده است. اگر دانستنی که در ماموریت‌های پیشین در مورد “رابطه فانوس‌ها با گلوله‌ها” را به خاطر داشته باشید، در این شرایط می‌دانید که باید چه کار کنید (به فانوس شلیک کنید).

سپس به سمت جلو حرکت کنید و قبل از اینکه به پله‌های رو به رو برسید، به سمت راست تغییر مسیر دهید و از طریق نردبان به سمت پایین جایی که چارلز منتظر شماست حرکت کنید.

چارلز شما را به سلولی که ایگل فلایز در آن زندانی شده است می‌برد. جسد زندان‌بان را بگردید و کلید سلول را بردارید.

هنگامی که با ایگل فلایز می‌خواهید از دژ خارج شوید، خود را وسط مبارزه‌ای بزرگ پیدا خواهید کرد. حال زمان آن رسیده که تیر و کمان خود را غلاف کرده و اسلحه‌های اصلی خود را مجهز کنید. اکنون شروع به از بین بردن سربازهای دور و بر کنید. از آن جایی که دیگر لازمه‌ای برای هدشات کردن دشمنان باقی نمانده، تنها تمرکز خود را روی درصد دقتی بگذارید. در این بخش از ماموریت پیشنهاد می‌کنم که نوار دِد آی خود را ذخیره کنید چون به احتمال بالا برای بخش دیگر ماموریت بیشتر به آن نیاز خواهید داشت.

ایگل فلایز شما را به بخشی از دیوار دژ می‌برد که سوراخ شده و می‌توانید از طریق آن فرار کنید اما کمی بعد متوجه می‌‎شود که سوراخ را تعمیر کرده‌اند. چارلز به شما می‌گوید که هرجور شده دیوار را درهم بشکنید. برای درهم شکستن دیوار دو گزینه پیش رو دارید. از کانونی که در همان نزدیکی‌ها است برای سوراخ کردن دیوار استفاده کنید یا اینکه اگر دینامیت همراه خود دارید، با کاشتن آن نیز می‌توانید دیوار را سوراخ کنید.

حال که از دژ خارج شده‌اید، سوار اسب خود شوید و تا ایگل فلایز سوار اسب چارلز می‌شود از او دفاع کنید.

چندین موج از سربازان سوار بر اسب شما را دنبال خواهند کرد. در این موقعیت، از آن جایی که هم شما و هم سربازها سوار بر اسب هستید، نشانه گرفتن سخت خواهد بود پس از دِد آی استفاده کنید تا درصد دقتی شلیک‌های شما پایین‌تر از حد تعیین شده نرود. اطمینان حاصل کنید که قبل از رسیدن به قایق‌ها همه سربازهای سوار بر اسب را از بین ببرید. اگر به هنگام رسیدن به قایق‌ها سربازانی توانسته باشند تا آن جا شما را دنبال کنند، شما باید درحالی که چارلز قایق‌ها را آماده حرکت می‌کند، آن‌‌ها را از بین ببرید. بعد از اینکه تمام سربازها را به قتل رساندید، چارلز به شما می‌گوید که سوار قایق دیگری شوید و او را دنبال کنید.

 • مدال طلایی: در حالی که با قایق فرار می‌کنید 15 دشمن را بکشید.

چارلز را پاروزنان به پایین رودخانه دنبال کنید و در این میان سربازهایی که ظاهر می‌شوند را از بین ببرید. از آن جا که ترکیب حرکت رو به جلو و بالا رفتن آب در رودخانه، هدف قرار دادن دشمنان را بسیار دشوار خواهد کرد، از دوست صمیمی خود، دِد آی استفاده کنید. با توجه به مدت زمانی که در اختیار دارید، کشتن 15 سرباز درحالی که روی قایق هستید سخت خواهد بود اما اگر به اندازه کافی دِد آی در اختیار داشته باشید، می‌توانید آخرین لازمه کسب مدال طلایی این ماموریت را کامل کنید.

توجه داشته باشید به محض اینکه قایق را کنار خشکی نگه داشته، بدانید که دیگر نمی‌توانید سربازها را برای کامل کردن این لازمه بکشید پس حتما قبل از رسیدن به خشکی، 15 نفر را هرجور شده به قتل برسانید تا از دریافت مدال طلایی این ماموریت محروم نشوید.

این پایان راهنمای ماموریت The King’s Son رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت My Last Boy آغاز خواهد شد.


ماموریت My Last Boy

ماموریت My Last Boy هشتاد و پنجمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت My Last Boy به صورت خودکار، هنگامی که دو ماموریت The Bridge to Nowhere و The King’s Son را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: داچ (Dutch)
 • ماموریت در فصل: شش
 • ناحیه: New Hanover

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت My Last Boy

 • Paytah را نجات دهید.
 • 30 هدشات داشته باشید.
 • ماموریت را با حداقل 80 درصد درستی کامل کنید.
 • ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید

محل شروع ماموریت: Roanoke Ridge, New Hanover

با داچ صحبت کنید

ایگل فلایز سوار بر اسب به کمپ شما می‌آید و به دنبال داچ می‌گردد تا در مبارزه برای زمین‌های نفتی به او کمک کند. رینز فال سعی می‌کند که ایگل را متوقف کند اما مگر پسر حرف کسی را گوش می‌کند تا حرف‌های پدرش برایش مهم باشد. آرتور به ایگل می‌گوید که او افراد کمپ را همراه خود می‌آورد تا به ایگل کمک کند. داچ هم همراه می‌شود و کمی شک و تردید در رابطه با آرتور به دل می‌گیرد که متاسفانه پایان خوبی نخواهد داشت (عجب آدمی است این داچ).

 • مدال طلایی: ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید

داچ را دنبال کنید تا متوجه شوید که حمله ایگل فلایز به زمین‌های نفتی بخشی از نقشه داچ بود. در میان گروه شما صحبت‌های زیادی رد و بدل می‌شود که متاسفانه نشانه دیگری از درهم شکستن آن است. آن‌ها به کارخانه می‌رسند و کل مکان را در شعله‌های آتش پیدا می‌کنند و متوجه خواهند شد که تمام افراد ایگل فلایز قتل عام شده‌اند. داچ از آرتور جدا می‌شود تا عامل حواس پرتی ایجاد کند و در همین حال آرتور سعی کند که جان ایگل فلایز را قبل از اینکه خیلی دیر شود نجات دهد.

 • مدال طلایی: 30 هدشات داشته باشید.
 • مدال طلایی: ماموریت را با حداقل 80 درصد درستی کامل کنید.

با اسب خود از بالای تپه به سمت پایین و کنار کمپ حرکت کنید. از آن جا که تعداد هدشات‌های مورد نیاز برای کسب مدال طلایی این ماموریت زیاد است، نباید هیچ فرصتی را از دست دهید و از ابتدای درگیری دشمنان را هدشات کنید. در این میان توجه کنید که باید درصد دقتی‌ شلیک‌هایتان حداقل 80 درصد باشد پس برای کامل کردن هر دوی این لازمه‌ها استفاده از ویژگی دِد آی بسیار توصیه می‌شود.

هنگامی که به پایین تپه رسیدید، کاور کنید و شروع به کشتن هرچیزی که تکان می‌خورد بکنید. خیلی سریع و موثر با هدشات کردن تک تیراندازهای بالای برج شروع کنید و با کشتن دشمنان روی سطح زمین مبارزه را ادامه دهید. از دِد آی برای به حداقل رساندن هدشات‌های مورد نیاز و به حداکثر رساندن دقتی شلیک‌هایتان استفاده کنید. بالای برج معمولا سه تک تیرانداز موقعیت گیری کرده‌اند که با دِد آی و هدف قرار دادن سر آن‌ها می‌توانید از شرشان خلاص شوید.

چند متری از اعضای گروه خود جلو باشید تا قبل از اینکه آن‌ها قتل و عام کردن دشمنان را شروع کنند، شما بتوانید هدشات‌های تعیین شده را کمتر از قبل کنید.

هنگامی که تمام سربازان ناحیه را از بین بردید، از روی پل به سمت جلو حرکت کنید (منظور از پل راهرویی است که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید).

هنگامی که از روی پل چوبی عبور کردید، نگاه خود را به در سمت راست معطوف کنید که به محض نزدیک شدن شما دو نگهبان از خانه خارج شده و از روی سکوی جلویی به سمت شما شلیک می‌کنند. سریع وارد دِد آی شوید، سر هر دو سرباز را هدف قرار دهید و ماشه را بکشید تا جان ایگل فلایز را نجات دهید.

مردان ایگل فلایز در دردسر هستند و هنوز محیط اطراف پر از سرباز است. در این موقعیت کاور بگیرید و سربازهای روی راهروی بالایی و همچنین چندین سرباز روی زمین را هدشات کنید. در این وضعیت تقریبا هشت سرباز به سمت شما شلیک خواهند کرد بنابراین مراقب باید که آسیب‌های زیادی دریافت نکنید چون همان طور که می‌دانید، تا آخر این ماموریت اجازه ندارید از هیچ آیتمی که سطح سلامت شما را تحت تاثیر می‌گذارد استفاده کنید. درحالی که به سمت کارخانه پیش روی می‌کنید، کاور کردن را فراموش نکنید و تا جایی که می‌توانید هدشات‌های خود را بیشتر از قبل کنید.

در بخش بعدی ماموریت، به سمت مسیر قطار در جهت شمال حرکت می‌کنیم و در طول مسیر از کاور به کاور دیگر استفاده می‌کنیم. بدانید که هیچ محدودیت زمانی برای این ماموریت در نظر گرفته نشده پس نیازی نیز که با عجله کردن خود را در دیدرس تیرهای دشمن قرار دهید. مراقب تک‌ تیراندازهای روی سقف خانه در ضلع غربی کمپ باشید. وقتی که به اندازه کافی از سربازهای کمپ را از بین بردید، در قطار باز می‌شود تا نیروهای کمکی و سربازی با اسلحه رگبار به سمت شما شلیک کنند. در این وضعیت اگر تو کاور نیستید، سریع پشت اجسام دور و بر سنگر بگیرید.

بعد از اینکه موقعیت مناسب را پیدا کردید، رایفل دوربین‌دار خود را مجهز کنید، از کاور خود خارج شده، سربازی که رگبار را کنترل می‌کند هدشات کنید و سپس به کشتن سربازهایی که تازه از راه رسیده‌اند مشغول شوید. حال فرصت دیگری برای شما مهیا شده تا هدشات‌های باقی مانده را به حداقل برسانید.

از قطار عبور کرده و به سمت دیگر راه آهن بروید. به محض اینکه از قطار عبور کردید، به سمت چپ خود نگاه کنید تا متوجه شوید که Paytah نزدیک یکی از واگن‌های قطار با یکی از سربازها درگیر است. سریع وارد عمل شوید تا جان او را نجات دهید.

 • مدال طلایی: Paytah را نجات دهید.

سپس به سمت شمال حرکت کنید تا اینکه سوارکارهای دشمن از پایین تپه به سمت شما نزدیک می‌شوند. اگر نوار دِد آی برای شما باقی مانده، حال بهترین فرصت را دارید که از ترکیب عالی رایفل دوربین‌دار با دِد آی بهره ببرید و سربازان را هدشات کنید.

بعد از اینکه از گوشه کارخانه دور می‌زنید، به داچ و دیگر اعضای گروه می‌رسید. به سمت شرق پیش روی کنید و به آن‌ها را امن سازی ناحیه کمک کنید. همچنان به هدشات کردن سربازها ادامه دهید.

بعد از اینکه تمام سربازها کشته شدند، به داچ محلق شوید تا با او فضای داخلی کارخانه را بررسی کنید و همچنین از هدف اصلی نقشه او با خبر شوید.

داچ را به اتاق اداره دنبال کنید و در جستجو کردن اتاق به او کمک کنید. بالاخره اوراق دولتی را که روی میز هستند پیدا می‌کند. حال او را به طبقه پایین دنبال کنید.

درحالی که دارید از طریق پله‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنید، صدای سربازهایی که تازه از راه رسیده‌اند را خواهید شنید که موقعیت گیری می‌کنند. شما و داچ تنهایی باید با کشتن سربازها راه خود را به بیرون ساختمان پیدا کنید. به هدشات کردن سربازان ادامه دهید چونکه این آخرین فرصت شماست تا این لازمه کسب مدال طلایی را کامل کنید.

به سمت ضلع شرقی کارخانه داچ را دنبال کنید. هنگامی که به خروجی نزدیک شدید، داچ شما را با سربازهایی که پشت سرتان هستند، تنها خواهد گذاشت.

ایگل فلایز شما را نجات خواهد داد اما به ازای شلیک خوردن توسط سرهنگ فیورز. در این وضعیت شما سریعا وارد دِد آی می‌شوید. قبل از اینکه فیورز بخواهد به شما شلیک کند، شما به سر او شلیک کنید.

سپس ایگل فلایز را سوار اسب خود کرده و به سمت مکان مشخص شده روی نقشه حرکت کنید. متاسفانه ایگل فلایز به شدت آسیب دیده و به سختی می‌تواند چند جمله حرف بزند. آتور سعی می‌کند که به خاطر تمام مشکلاتی که داچ به سر او و قبیله‌اش آورده، معذرت خواهی کند. در این موقعیت تاسف‌بار آرتور می‌خواهد که جسد پسر را به نزد پدر ببرد.

سینماتیک پایانی را مشاهده کنید تا ماموریت شما به اتمام برسد.

این پایان راهنمای ماموریت My Last Boy رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت Our Best Selves آغاز خواهد شد.


ماموریت Our Best Selves

ماموریت Our Best Selves هشتاد و ششمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Our Best Selves به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت My Last Boy را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: داچ (Dutch)
 • ماموریت در فصل: شش
 • ناحیه: New Hanover

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Our Best Selves

 • بعد از اینکه از اسب Dutch پرش کردید با دِد آی یک هدشات داشته باشید.
 • ماموریت را در عرض 11 دقیقه کامل کنید.
 • در طی مبارزه در قطار حداقل 80 درصد دقت را داشته باشید.
 • ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Roanoke Ridge, New Hanover

با داچ صحبت کنید

 • مدال طلایی: ماموریت را در عرض 11 دقیقه کامل کنید.
 • مدال طلایی: ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

از آنجا که ماموریت وابسته به زمان است و شما باید در مدت زمان مشخصی آن را کامل کنید، تمام سینماتیک‌هایی که پخش می‌شوند را اسکیپ کنید. اعضای گروه دارند یکی یکی باند را ترک می‌کنند و داچ روز به روز بیشتر تلاش می‌کند تا برای آخرین کار، اعضا را کنار هم نگه دارد. این دفعه مثل قدیم، هدف صورت حساب ارتش آمریکا است که با قطار حمل می‌شود.

داچ را درحالی که دارد نقشه را توضیح می‌دهد، دنبال کنید و سپس با جان از او جدا شوید و به کنار گاری بروید تا تعدادی دینامیت بردارید. از پشت گاری سوار شوید و هنگامی که دکمه مربوطه روی نمایشگر ظاهر شد، دینامیت را بردارید.

سوار اسب خود شوید و جان را دنبال کنید تا به دیگر اعضا می‌رسید.

هنگامی که به داچ محلق شدید، او را به ایستگاه قطار سنت دنیس دنبال کنید و آماده شوید که مخفیانه وارد قطار شوید.

البته ظاهرا قطار نقشه‌های دیگری دارد. سوار اسب‌تان شوید و دیگر اعضا را دنبال کنید.

هنگامی که به قطار درحال حرکت رسیدید، به کنار واگن سر باز آن نزدیک شوید و دکمه :sq: / :x1: را فشار دهید تا به روی آن پرش کنید.

 • مدال طلایی: در طی مبارزه در قطار حداقل 80 درصد دقت را داشته باشید.

حال وارد درگیری با نگهبان‌ها می‌شوید. از اینجا باید با کشتن دشمنان راه خود را به واگن جلویی قطار باز کنید. اطمینان حاصل کنید تا زمانی که شلیک‌های شما دقیق و حساب شده نیستند، ماشه را نکشید تا درصد دقتی شلیک‌هایتان پایین‌تر از حد تعیین شده نیایید. همچنین یکی دیگر از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را به خاطر داشته باشید که اجازه ندارید از هیچ آیتمی که سطح سلامت شما را تحت تاثیر می‌گذارد استفاده کنید. برای اینکه از دریافت آسیب زیاد جلوگیری کنید، کاور کردن را فراموش نکنید اما همچنین وقت خود را زیاد در سنگر گرفتن هدر ندهید تا بتوانید در عرض مدت زمان مشخص شده ماموریت را به اتمام برسانید.

اگر در فاصله نزدیکی به نگهبان‌ها قرار گرفتید، با فشار دادن دکمه :r2: / :rt: می‌توانید با یک ضربه منحصر به فرد (بسته به اسلحه‌های که در دست دارید)، دشمن را سریع بکشید. پس در فاصله‌های نزدیک برای اینکه سریع از شر نگهبان‌ها خلاص شوید، با زدن دکمه مدنظر با یک ضربه می‌توانید دشمن را از پای درآورید.

هنگامی که به واگن سر باز بعدی رسیدید، برای سریع خاتمه دادن به کار و کشتن همزمان سه نگهبان، از یار مهربان خود دِد آی استفاده کنید تا هم سریع به واگن بعدی بروید و هم مجبور نباشید که برای کشتن این سه نگهبان کاور بگیرید.

بعد که به بالای سقف واگن بعدی رفتید، سربازی که روی سقف واگن جلوی شما است را از بین ببرید. او را که کشتید به مسیر خود روی سقف ادامه دهید تا سربازی دیگر از طرف دیگر واگن بالا می‌آید. در این وضعیت تنها کسری از ثانیه وقت دارید تا قبل از اینکه او به شما شلیک کند، شما قسمتی از بدن او را هدف قرار داده و ماشه را بکشید.

به مسیر خود ادامه دهید، به روی واگن بعدی پرش کنید و سپس پایین بیایید و روی واگن سر باز بعدی وارد کاور شوید. دو سرباز دیگر روی این واگن منتظر شما هستند و یکی هم بالای سقف واگن بعدی ظاهر می‌شود.

سریع عمل کنید و هر سه سرباز را از بین ببرید سپس به سمت جلو بدون وقفه پیش روی کنید.

داخل دو واگن بعدی با چند سرباز دیگر رو در رو خواهید شد که در وسط واگن بدون اینکه پشت چیزی سنگر گرفته باشند منتظر شما هستند تا مستقیم به سمت‌تان شلیک کنند. درحال شما به راحتی می‌توانید قسمتی از بدن آن‌ها را هدف قرار داده و به‌شان شلیک کنید. اگر نوار سطح سلامت شما به اندازه کافی پر است، در این شرایط تهاجمی به پیش حرکت کنید و سربازها را از بین ببرید اما اگر سطح سلامت شما در طی درگیری با سربازهای قبلی کاهش یافته است، کاور کنید و در موقعیت مناسب سر خود را بالا آورده و سرباز‌ها را بکشید. درست است که زمان به سرعت درحال گذر است اما فراموش نکنید که درصد دقتی شلیک‌هایتان و همچنین استفاده نکردن از آیتم‌های بازیابی سطح سلامت نیز از دیگر لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت هستند.

اگر درحالی که سربازها خشاب عوض می‌کنند به سمت آن‌ها هجوم آورید و بتوانید در فاصله نزدیکی قرار بگیرید، کشتن سریع با یک ضربه بسیار مفید خواهد بود.

روی واگن سر باز بعدی، دو سرباز دیگر قرار دارند و سومین کنار در واگن منتظر شما است. از دِد آی برای کشتن هر سه استفاده کنید.

بعد از اینکه سرباز مجهز به دو تپانچه کشته شد، اوضاع خنده‌دار می‌شود.

باز مهم فانوس حادثه می‌آفریند.

هنگامی که داچ با اسبش از راه رسید، به پشت اسب او پرش کنید.

سپس او شما را به کنار واگن سر باز بعد می‌برد تا بتوانید دوباره سوار قطار شوید.

جان می‌رود تا واگن به آتش کشیده شده را از قطار جدا کند و شما هم اسلحه رگبار را تنظیم می‌کنید.

بعد از اینکه میخ را کشید تا واگن از قطار جدا شود، ناگهان به جان شلیک می‌شود و از روی قطار به زمین می‌افتد.

شما سریعا وارد دِد آی می‌شوید تا تک تیراندازی که به جان شلیک کرد را بکشید. به سر تک تیرانداز شلیک کنید تا یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را به راحتی کامل کنید.

 • مدال طلایی: بعد از اینکه از اسب Dutch پرش کردید با دِد آی یک هدشات داشته باشید.

داچ به عقب برمی‌گردد تا وضعیت جان را بررسی کند، شما هم روی اسلحه رگبار موقعیت گیری می‌کنید تا از قطار در برابر دشمنان محافظت کنید. در این لحظه یک نکته مهم را باید بدانید؛ درصد دقتی که برای کسب مدال طلایی این ماموریت در نظر گرفته شده تنها برای زمانی بود که قطار را از وجود سربازها پاک سازی کنید. به عبارتی، تا زمانی که کنترل قطار را در دست بگیرد و حال که قطار تمام و کمال در کنترل شماست و روی رگبار مجهز شده‌اید، نیاز نیست که دیگر نگران دقتی شلیک‌هایتان باشید. حال زمان آن رسیده که بدون توجه به دقتی، رگباری از گلوله‌ها را به سمت دشمنان شلیک کنید. توجه داشته باشید که در این وضعیت دشمنان از همه طرف‌ها به سمت قطار نزدیک می‌شوند و شما با چرخاندن رگبار باید از قطار محافظت کنید. در این میان سادی و کلیت هم به شما کمک می‌کنند و به‌تان می‌گویند که دشمنان از چه جهاتی دارند به قطار نزدیک می‌شوند. همچنین نگاهی به مینی مپ خود داشته باشید تا راحت‌تر موقعیت دشمنان را بررسی و رگبار خود را به طرف آن‌ها بگیرید.

بالاخره بعد از کشتن چندین دشمن، کلیت به شما می‌گوید که از روی رگبار کنار بیایید و به دنبال پولی بروید که این همه زحمت برایش کشیدید. تهدیدات احتمالی را از بین ببرید و سپس به سمت جلو قطار حرکت کنید.

پول داخل واگن زرهی جلوی قطار قرار دارد. به کنار دیوار واگن بروید و هنگامی که دکمه آن روی نمایشگر ظاهر شد (:r2: / :rt:) آن را فشار دهید.

به محض اینکه دینامیت را کاشتید، می‌توانید آن را روشن کنید یا اینکه از فاصله دور به آن شلیک کنید.

دینامیت سوراخی به اندازه یک انسان روی دیوار ایجاد می‌کند تا شما بتوانید به داخل واگن بروید. وارد واگن شوید تا با مقدار بسیار زیادی پول رو به رو شوید. هنگامی که سینماتیک این بخش تمام شد، از قطار پیاده شوید و به مکانی امن بروید.

بعد از اینکه آخرین سینماتیک این ماموریت پایان یافت، ماموریت بعدی به صورت خودکار آغاز می‌شود. اینجاست که نمی‌گویم “ماموریت شما به اتمام رسید” بلکه آماده شوید چونکه اوضاع قرار است خشن شود.

این پایان راهنمای ماموریت Our Best Selves رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت Red Dead Redemption آغاز خواهد شد.


ماموریت Red Dead Redemption

ماموریت Red Dead Redemption هشتاد و هفتمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Red Dead Redemption به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Our Best Selves را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: نامشخص
 • ماموریت در فصل: شش
 • ناحیه: New Hanover

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Red Dead Redemption

 • در حالی که روی فانوس دریایی Sadie را پوشش می‌دهید 7 هدشات داشته باشید.
 • بعد از اینکه Sadie دستگیر شد، در عرض 1 دقیقه به Abigail و Sadie برسید.
 • ماموریت را با حداقل 70 درصد درستی کامل کنید.
 • ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Roanoke Ridge, New Hanover

این ماموریت سریعا بعد از اینکه ماموریت Our Best Selves را کامل کردید، شروع می‌شود.

ابیگیل را نجات دهید

 • مدال طلایی: ماموریت را با حداقل 70 درصد درستی کامل کنید.
 • مدال طلایی: ماموریت را بدون استفاده از آیتم بازیابی سطح سلامت کامل کنید.

بعد از اینکه سرقت از قطار را با کلی درگیری به اتمام رساندید، شما به سمت کمپ خود حرکت می‌کنید که با رسیدن به کمپ متوجه خواهید شد که ابیگیل توسط اعضای Pinkerton دزدیده شده‌ است، به Van Horn انتقال داده شده و او را با قایق می‌برند تا به جرم قتل محاکمه شود. آرتور می‌خواهد او را نجات دهد، اما متاسفانه مایکا، داچ را متقاعد می‌کند که آن‌ها باید ابیگیل را پشت سر بگذارند (به جوری او را فراموش کنند و زحمت نجات دادن ابیگیل را به خود ندهند). به نظر می‌رسد که تمام دنیا از شما و سادی رو برگردانده است و دوتایی باید به نجات یکی از دوست‌های صمیمی خود بروید.

درحالی که با سادی به سمت شهر در حرکت هستید، گفتگوهایی درباره وضعیت کنونی خود با داچ را در میان می‌گذارید. از موقعیت استفاده کرده و پیش از شروع ماموریت، اسلحه کمری خود را برای این ماموریت به کار ببرید. متاسفانه برای اولین قسمت این ماموریت به زین و تجهیزات درون آن دسترسی نخواهید داشت.

هنگامی که به نزدیکی شهر رسیدید، سادی به شما یک رایفل می‌دهد تا از روی برج فانوس دریایی او را پوشش دهید.

از مسیر سنگی به کنار آب بروید و هنگامی که به برج فانوس دریایی رسیدید، از طریق نردبان به بالای برج بروید.

حال که در بالای برج فانوس هستید، با رایفل دوربین‌دار خود موقعیت بسیار عالی برای مشاهده دشمنان و شلیک به آن‌ها دارید. در این لحظه سینماتیکی پخش می‌شود که شما در آن ناحیه را با دوربین اسلحه بررسی می‌کنید و ناگهان در یکی از خانه‌های روی اسکله میلتون را مشاهده می‌کنید که ابیگیل را به داخل می‌کشد.

سپس سادی را مشاهده می‌کنید که درحال دویدن است. بعد از این کنترل خود را در دست گرفتید (سینماتیک تمام شد)، آماده شوید که باید افرادی زیادی را خیلی سریع هدشات کنید.

 • مدال طلایی: در حالی که روی فانوس دریایی Sadie را پوشش می‌دهید 7 هدشات داشته باشید.

برای اینکه سریع هدشات‌های این لازمه دریافت مدال طلایی را کامل کنید، باید تقریبا از دِد آی به طور کامل استفاده کنید، سادی را پوشش دهید و در حین حال به اندازه کافی سریع باشید که به سادی اجازه کشتن هدف‌های خود را ندهید. در این وضعیت، همراه داشتن چند تا از تونیک‌های بازیابی نوار دِد آی بسیار کارآمد خواهد بود. از آنجا که سادی هر دشمنی را که سد راه او قرار بگیرد، از بین می‌برد، شاید بدون استفاده از ویژگی دِد آی به اندازه کافی زمان نداشته باشید که قبل از او دشمنان را هدشات کنید. از مکانی که سادی شروع به پیش روی می‌کند، سمت راست او دو تا از اعضای Pinkerton موقعیت گیری کرده‌اند. هر دو را هدشات کنید تا تعداد هدشات‌های باقی مانده به پنج برسد.

سپس یکی دیگر روی خیابان معمولا کنار گاری که در سمت راست پارک شده، ظاهر می‌شود.

دو تای دیگر کنار لبه اسلکه ظاهر می‌شوند.

دو تا تک تیرانداز روی بالکن خانه‌ای که رو به اسلکه است، قرار دارند. تا اینجا اگر همه را هدشات کرده باشید، خیلی راحت یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را کامل کرده‌اید.

و دو تای دیگر روی خیابان بالای اسکله ظاهر می‌شوند. اگر تا به این لحظه تعداد هدشات‌های خود را به حد مورد نظر رسانده باشید، حال می‌توانید شروع به ذخیره کردن دِد آی کنید و روی درصد دقتی شلیک‌هایتان متمرکز شوید.

حالی یکی از اعضای Pinkerton روی راهروی چوبی و یکی هم بالای او روی بالکن سر پوشیده قرار دارد.

حال سادی می‌تواند مستقیم به داخل خانه نفوز کند اما به محض اینکه وارد شد، توسط دشمن محاصره می‌شود.

 • مدال طلایی: بعد از اینکه Sadie دستگیر شد، در عرض 1 دقیقه به Abigail و Sadie برسید.

سینماتیکی که در این بخش شروع می‌شود را اسکیپ کنید و با تمام سرعت به سمت سادی و ابیگیل حرکت کنید. خوشبختانه بعد از اینکه سینماتیک را اسکیپ کردید، خود را روی خیابان پیدا خواهید کرد و لازم نخواهد بود که از برج فانون دریایی پایین آمده، به سمت خیابان شنا کرده و سپس به نزد سادی و ابیگیل بروید. اما مراقب باشید که روی خیابان افراد زیادی در حال رفت و آمد است و در صورت برخورد با آن‌ها از سرعت شما کاسته می‌شود. می‌دانید مدت زمانی که برای کامل کردن آخرین لازمه کسب مدال طلایی این ماموریت در اختیار دارید، تنها یک دقیقه است، از این رو نباید مرتکب کوچک‌ترین اشتباه بشوید. برای اینکه در کمتر از مدت زمان تعیین شده به سادی و ابیگیل برسید، تمام Pinkertonهایی که سد را شما قرار می‌گیرند را نادیده بگیرید مگر اینکه آن‌ها رو به روی شما درحالی تیراندازی به سمت‌تان باشند.

به کنار خانه مورد نظر با تمام سرعت بروید و با لگد راه خود را به داخل باز کنید.

به محض اینکه وارد خانه شدید، به صورت خودکار وارد دِد آی می‌شوید.

سپس اعضای Pinkerton سریع دست به کار می‌شوند و می‌روند تا اسلحه‌هایشان را بردارند. مراقب Pinkerton که در سمت چپ است باشید که از بقیه سریع‌تر دست به کار می‌شود. ابتدا Pinkerton که در سمت چپ است را بکشید سپس به سراغ آن یکی که در سمت راست است، بروید.

تا که بخواهید سادی و ابیگیل را آزاد کنید، آقای میلتون از پشت از راه می‌رسد و مانند شخصیت‌های نقش منفی فیلم‌ها شروع به صحبت‌های تک نفری می‌کند. میلتون در میان صحبت‌هایش به شما می‌گوید که خائن واقعی کمپ شما چه کسی است.

برای مدتی به صحبت کردن با او ادامه دهید تا بالاخره آرتور به دست به کار می‌شود. به طور مداوم به دکمه :o: / :b: ضربه بزنید تا آرتور سعی کند که اسلحه را از دست میلتون درآورد و وضعیت را به نفع خودش تغییر دهد اما آرتور خیلی ضعیف شده است.

خوش به حال شما که ابیگیل جوری خود را آزاد می‌کند و شما را نجات می‌دهد.

از خانه که بیرون آمدید، درحالی که دارید از سادی و ابیگیل در مقابل دشمنان سوار بر اسب محافظت می‌کنید، به سمت اسب‌ها با تمام سرعت حرکت کنید.

هنگامی که سادی سوار اسب شد، پشت او سوار شوید تا بتوانید درحالی که عقب نشینی می‌کنید، تعقیب کنندگان را از بین ببرید.

حال که درحال فرار هستید، گروهای سوار بر اسب چند نفره از اعضای Pinkerton از هرجهت به شما نزدیک می‌شوند. در این بخش از ماموریت باید نگران دو چیز باشید؛ یکی اینکه نگذارید دشمنان بیش از حد به شما نزدیک شوند و آسیب زیادی دریافت کنید چون همان طور که می‌دانید، در طول این ماموریت اجازه ندارد از هیچ آیتمی که سطح سلامت شما را تحت تاثیر می‌گذارد استفاده کنید. دومین چیزی که باید در نظر داشته باشید درصد دقتی شلیک‌های شماست. به طوری که نباید بگذارید از 70 درصد پایین‌تر رود. از آنجا که هم شما و هم دشمنان سوار بر اسب درحال حرکت هستید به منظور راحت‌تر کردن کار، از یار همیشگی خود دِد آی استفاده کنید.

هنگامی که بالاخره به مکانی امن رسیدید، آرتور از اسب پیاده می‌شود و ابیگیل را در جریان می‌گذارد که چه بلایی بر سر جان آمده است. سپس سادی و ابیگیل را باهم می‌فرستد و آرتور سوار اسب خود شده تا به دنبال داچ رود. قبل از اینکه خیلی دیر شود، آرتور باید به داچ بگوید که میلتون او را در جریان تمام کارهای داچ قرار داده است.

حال که دوباره تنها شدید، شما وارد سینماتیک خیال‌مانند شده و در خاطرات زندگی‌تان گم می‌شوید.

در آخر شما خود را کنار کمپ Roanoke Ridge پیدا خواهید کرد. با توجه به گفته‌هایی که میلتون به آرتور گوش زد کرد، او به داچ توضیح می‌هد که مایکا به افراد کمپ خیانت کرده است. مایکایی که زمانی باهاش به ماموریت می‌رفتیم، ظاهرا با میلتون رابطه نزدیکی داشته است.

ناگهان شما در یک رویارویی مسلحانه هستید و وضعیت به سرعت به دلیل افزایش سوظن و تنش‌ها پیچیده می‌شود.

افراد کمپ طرف خود را انتخاب کرده‌اند و ناگهان خط رستگاری سرخ مرده شروع به تشکیل شدن می‌کند.

قبل از اینکه هر دو طرف بخواهند به سمت همدیگر شلیک کنند، اعضای Pinkerton از راه می‌رسند تا اعضای ثابق کمپ ناچار شوند برای آخرین بار شانه به شانه هم در مقابل دشمنان از خود دفاع کنند.

دوباره از دِد آی برای حفظ کردن درصد دقتی شلیک‌هایتان استفاده کنید. این ماموریت یکی از طولانی‌ترین ماموریت‌های بازی محسوب می‌شود، از این رو هر شلیک شما برای این لازمه مهم است.

مایکا و داچ شما را وسط درگیری تنها می‌گذارند تا شما ناخواسته فرار آن‌ها را پوشش دهید. هنگامی که به اعضای Pinkerton اضافه می‌شوند و تعداد آن‌ها بیشتر از قبل می‌شود، جان پیشنهاد می‌کند که به سمت غارها فرار کنید. از آنجا که لحظه به لحظه به افراد Pinkerton اضافه می‌شود، تنها گزینه امن این است که به داخل غار پناه بیاورید. جان را به مسیر فرار پشتی دنبال کنید.

جان را به بالای چند نردبان و پلکان دنبال کنید تا بالاخره به بیرون غار می‌رسید.

داخل غار شما و جان با سوت زدن اسب‌هایتان را صدا می‌زنید. با تمام سرعت در فاصله نزدیک جان را به داخل جنگل دنبال کنید تا از تعقیب کنندگان چند ثانیه‌ای جلو باشید. در مسیر راه اعضای Pinkerton اطراف شما ظاهر می‌شوند اما شما به آن‌ها توجه نکنید و چهار نعل دنبال جان بتازید.

هنگامی که مشاهده کردید جاده مسدود شده، جان مسیر خود را به یک جاده فرعی تغییر می‌دهد. فاصله خود را با جان به حداقل برسانید تا مشکلی برای شما پیش نیاید. بالاخره شما مجبور می‌شوید که از اسب خود پیاده شده و به شلیک کردن به سمت اعضای Pinkerton که روی لبه بالایی تپه هستند، بکنید. در این وضعیت قبل از اینکه دشمنان بخواهند سنگر بگیرند، استفاده از دِد آی شگفتی می‌آفریند.

هنگامی که تمام دشمنان را از بین بردید، دو گزینه پیش رو دارید؛ اینکه به جان کمک کنید تا به مکانی امن برود یا جسد افراد را لوت کنید و پول آن‌ها را صاحب شوید. اگر گزینه اول را انتخاب کنید، سطح هانر شما کمی در جهت راست حرکت می‌کند و در صورتی که گزینه دوم انتخاب شما باشد، از سطح هانر شما کاسته می‌شود. کمک به جان نه تنها برای این موقعیت مناسب‌تر است بلکه مسیر آسان‌تر را نشان می‌دهد، بنابراین انتخاب این گزینه پیشنهاد می‌شود (شاید بسیاری از کاربران الان تو این فکر باشند که “بابا، الان گروهم از هم پاشیده، مایکا به ما خیانت کرده و داچ طرف او را گرفته، در این وضعیت چه کسی به فکر پول است؟”).

جان را به مسیری که به بالا منتهی می‌شود دنبال کنید تا فضای بیشتری از محیط اطراف در دیدرس شما باشد. صدای شلیک‌هایی که از سمت پایین به گوش شما می‌رسند را نادیده بگیرید چون داچ و دیگر اعضای گروه هستند که با نوچه‌های Pinkerton خود را درگیر کرده‌اند. البته نباید فراموش کنیم که با این کارشان، یک عامل حواس پرتی خوب برای فرار ما فراهم کرده‌اند.

در بخشی از مسیر، جان به شما می‌گوید که از چندین صخره بالا بروید. در این لحظه شلیک گلوله شروع می‌شود تا شما را به دنبال کردن جان بیش از پیش ترغیب کند.

هنگامی که جان اشاره کرد، پشت یکی از سنگ‌ها سنگر بگیرید و به سمت افرادی که تا این جا شما تعقیب کرده‌اند، شلیک کنید.

به هر دشمنی که در دیدرس شما قرار گرفت شلیک کنید تا زمانی که جان به‌تان می‌گوید که باید به حرکت خود ادامه دهید. در این لحظه سینماتیک این بخش شروع می‌شود و شما را در آخرین رویارویی قرار می‌دهد. آرتور به جان می‌گوید که فرار کن و به نزد همسر و پسرش برگرد، در همین حال آرتور عقب باقی می‌ماند تا فرار جان را پوشش دهد. بعد از اینکه سینماتیک تمام شد و شما دوباره کنترل خود را در دست گرفتید، سنگر بگیرید و آماده باشید که موجی از دشمنان به سمت شما هجوم می‌آورند.

اعضای Pinkerton آن طرف لبه رو به روی شما موقعیت گیری کرده‌اند و گاه و بیگاه یکی از افراد دشمن به سمت شما حمله‌ور می‌شود. به یاد داشته باشید که درصد دقتی شلیک‌هایتان را پایین‌تر از حد تعیین شده نیاورید. هر زمان که اعضای Pinkerton به شما نزدیک شدند، سریعا تمرکز خود را روی آن‌ها گذاشته و با با استفاده از دِد آی آن‌ها را قبل از اینکه بخواهند به شما آسیب وارد کنند، از بین ببرید. این را هم فراموش نکنید که تا آخر این ماموریت اجازه ندارید از آیتم‌های بازیابی سطح سلامت استفاده کنید.

بعد از اینکه چندین نفر از اعضای Pinkerton را کشتید، مایکا مانند ماری ترسو و بزدل از پشت به شما حمله می‌کند و شما را به زمین می‌زند.

بعد از اینکه غلت کنان به لبه پرتگاه نزدیک شدید، شما روی پاهای خود ایستاده و وارد یک مبارزه مشت تو مشت با مایکا می‌شوید. او سریع سعی می‌کنید که شما را اسیر خود کند. از دستان او خود را خلاص کرده و گارد خود را بالا بگیرید.

در این مبارزه بهتر است که از حمله‌های مستقیم به سمت مایکا خوددکاری کنید و به جای آن، صبر کنید تا او به شما حمله کرده، ضربات او را بلاک کرده و سپس درحالی که تعادلش را از دست داده مشت‌های خود را وارد کنید. به دلیل فرز بودن، اگر سعی کنید که مشت‌های خود را مستقیم بزنید، به احتمال بالا در این امر ناموفق و مشت‌هایی از طرف مایکا دریافت خواهید کرد. برای امنیت بیشتر، مشت‌های مایکا را بلاک کرده و یک بار به او ضربه بزنید، سپس دوباره مشت‌های او را بلاک کرده و دوباره به او ضربه بزنید.

هنگامی که به اندازه کافی به او ضربه زدید، مایکا شروع به خفه کردن شما می‌کند. به طور مداوم به دکمه :o: /  :b: ضربه بزنید تا برای حفظ جان خود مبارزه کنید.

هر وقت که خود را از دستان این مار ترسو رها می‌کنید، حسی رضایت بخشی به شما القا می‌شود.

با استراتژی قبلی به مبارزه کردن با مایکا ادامه دهید. اگر او شما را به زمین زد، از دکمه :sq: / :x: برای بلاک کردن ضربات مایکا استفاده کنید تا دکمه :o: /  :b: (برای بلند شدن) روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

توجه: ادامه ماموریت یکی از غمگین‌ترین لحظات ثبت شده در بازی‌های ویدیویی را فاش می‌کند و به شدت حاوی اسپویل است. اگر می‌خواهید این قسمت از ماموریت را خودتان به اتمام برسانید، پیشنهاد می‌کنم که ادامه ماموریت را مطالعه نکرده و به آموزش ماموریت بعدی بروید.

بعد از اینکه سعی کردید غلت کنان خود را به سمت اسلحه بکشید، مایکا با حرف‌هایی که می‌زند اتمسفر بازی را دلگیر می‌‎کند. به محض اینکه خواستید اسلحه را به دست بگیرید، داچ از راه می‌رسد و پایش را روی دست شما می‌گذارد. در این لحظه آرتور از هویت اصلی مایکا و اینکه چه جور شخصیتی دارد حرف می‌زند و به داچ می‌گوید که با تمام وجودش در این چند سال در خدمت او بوده است. داچ با شنیدن این حرف‌ها با نگاهی عمیق به آرتور خیره می‌شود و سپس او راه خود را می‌رود و مایکا راه خود را می‌رود.

حال آرتور تنها روی تپه باقی مانده است و درحال کشیدن آخرین نفس‌های عمرش است. در این لحظه تاسف‌بار با شنیدن یکی از غمگین‌ترین موسیقی‌های بازی و تماشای غروب آفتاب، شاهد مرگ آرتور مورگان خواهیم بود.ماموریت شما در اینجا به عنوان آرتور مورگان به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت Red Dead Redemption رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت The Wheel آغاز خواهد شد.


ماموریت The Wheel

ماموریت The Wheel هشتاد و هشتمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت The Wheel به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Red Dead Redemption را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: نامشخص
 • ماموریت در فصل: Epilogue — بخش اول
 • ناحیه: West Elizabeth

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت The Wheel

 • بدون انداختن هیچ آذوقه‌ای به مزرعه Pronghorn برسید.
 • در عرض 1 دقیقه دوباره صاحب اختیار واگن شوید.

محل شروع ماموریت: Strawberry, West Elizabeth

این ماموریت سریعا بعد از اینکه ماموریت Red Dead Redemption را کامل کردید، شروع می‌شود.

در استرابری کار پیدا کنید

خب کاربران گرامی، حال که به عنوان جان مارستون ادامه بازی را انجام می‌دهید و گروهی به اسم ون در لیند باقی نمانده، جان برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌اش باید دنبال کار بگردد. به عنوان شخصیت جان مارستون، شما ابتدا باید گاری را به استرابری، به کنار فروشگاه عمومی که علامت آن در این ماموریت روی نقشه مشخص شده ببرید.

هنگامی که به فروشگاه رسیدید، وارد شوید و با مغازه‌دار درباره پیدا کردن شغل صحبت کنید. او شما را استخدام می‌کند تا آذوقه را به Pronghorn Ranch ببرید.

حال که صاحب شغل شدید، به مطب دکتر بروید و به ابیگیل خبرهای خوب را بدهید.

پس از آن، به کنار گاری خود برگردید. آن‌ها گاری شما را پر از آذوقه کرده‌اند و حال باید به مقصد حرکت کنید. خیلی آرام و محتاطانه به سوی Pronghorn Ranch حرکت کنید.

 • مدال طلایی: بدون انداختن هیچ آذوقه‌ای به مزرعه Pronghorn برسید.

محدودیت زمانی برای کامل کردن این ماموریت در نظر گرفته نشده پس عجله‌ای در کار نیست. بنابراین مسیر رفتن به مزرعه را آرام طی کنید و گاری را به چیزی نکوبانید تا آذوقه‌ها صدمه نبینند. اطمینان حاصل کنید جاهایی که باید تغییر مسیر دهید یا دید کافی ندارید، سرعت خود را کم کنید.

هنگامی که به مقصد رسیدید، آقای دیکنز به آذوقه‌ها نگاه می‌کند تا مطمئن شود که آسیبی ندیده باشند.

جان از او درباره شغل‌های مزرعه‌ای می‌پرسد که در همین حال سروکله تعدادی از یاغی‌ها دور و بر گاری پیدا می‌شود.

آن‌ها گاری را از جان می‌دزدند، گاری که محتویاتش مال خودش نبود.

 • مدال طلایی: در عرض 1 دقیقه دوباره صاحب اختیار واگن شوید.

مستقیم به سمت جلو بدوید و سوار اسب شوید.

چهار نعل به دنبال آن‌ها بتازید و سپس هنگامی که دکمه (:sq: /  :x1:) موردنظر روی نمایشگر ظاهر شد با فشار دادن آن به روی گاری پرش کنید. توجه داشته باشید که مدت زمان مشخص شده این لازمه برای کسب مدال طلایی تنها برای این است که کنترل گاری را مجددا در دست بگیرید و به محض اینکه در کمتر از یک دقیقه موفق به این کار شدید، لازم نیست که در بازگرداندن گاری به مزرعه عجله بکنید.

سپس شما به صورت خودکار یاغی‌ها را از روی گاری پرت می‌کنید. گاری را به مزرعه برگردانید، آن را در مکان مشخص شده روی نقشه نگه دارید. در این ماموریت شما گاری را پس گرفتید، آذوقه را تحویل دادید و حتی صاحب یک شغل شدید. به این می‌گن یک روز کاری خوب. ماموریت شما به اتمام رسید.

این پایان راهنمای ماموریت The Wheel رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت Simple Pleasures آغاز خواهد شد.


Simple Pleasures

ماموریت Simple Pleasures هشتاد و نُهمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Simple Pleasures به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت The Wheel را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: تام دیکنز (Tom Dickens)
 • ماموریت در فصل: Epilogue — بخش اول
 • ناحیه: West Elizabeth

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Simple Pleasures

 • در هنگام شیردوشی، در عرض 10 ثانیه یک سطل را پر کنید.
 • ماموریت را در عرض 5 دقیقه و 15 ثانیه کامل کنید.

محل شروع ماموریت: Pronghorn Ranch, West Elizabeth

با تام دیکنز صحبت کنید

 • مدال طلایی: ماموریت را در عرض 5 دقیقه و 15 ثانیه کامل کنید.

با تام دیکنز ملاقات کنید تا او شما را به کارفرما جدید، آقای دیوید گودس معرفی کند. سینماتیک آغازین را اسکیپ کنید.

او شما را با Abe می‌فرستد تا او رسیمان‌های مزرعه را به شما نشان دهد. Abe را دنبال کنید تا اینکه کنار خانه جدید خود متوقف کرده و به ابیگیل و جاک آمدنشان به خانه جدید را خیر مقدم عرض کند. سینماتیک این بخش را اسکیپ کنید.

برای بار دوم Abe را دنبال کنید تا شما را برای دوشیدن گاو ببرد.

سینماتیک این بخش را نیز اسکیپ کنید. حال شما روی کرسی شیردوشی می‌نشینید تا کار را شروع کنید. با بالا و پایین آوردن منظم آنالوگ‌های کنترلر (:l-down: و :r-down:) باید سطل را در عرض 10 ثانیه پر شیر کنید تا یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را کامل کرده باشید.

 • مدال طلایی: در هنگام شیردوشی، در عرض 10 ثانیه یک سطل را پر کنید.

اگر در اولین تلاش نتوانستید سطل را در عرض 10 ثانیه پر کنید، هنوز دو بار دیگر فرصت دارید تا سطل را در عرض مدت زمان تعیین شده پر شیر کنید. بعد از دوشیدن گاو، همراه جک و Abe به سمت اصطبل می‌روید. حال یاد خواهید گرفت که چگونه آن را تمیز کنید.

مسیری که شما را به کنار چنگال کاری می‌برد دنبال کنید و آن را بردارید.

بعد از اینکه چنگال را در دست گرفتید، تمام کودی که باید تمیز کنید روی مینی مپ شما ظاهر می‌شود. به کنار هر یک از کودها بروید و سپس با چنگالی که در دست دارید کود را بردارید.

جک شما را با چرخ دستی دنبال می‌کند تا وقتی که کود را با چنگال برداشتید، آن را روی چرخ دستی بگذارید. به جمع آوری کودهای مشخص شده روی مینی مپ خود ادامه دهید تا اینکه تمام آن‌ها را برمی‌دارید. بعد از اینکه کار شما تمام شد، چنگال را در جایی که روی نقشه مشخص شده به دیوار تکیه دهید.

سپس به سمت ابیگیل که کنار اسب شما ایستاده است، بدوید تا با او صحبت کرده و ماموریت شما به اتمام برسد.

این پایان راهنمای ماموریت Simple Pleasures رد دد ریدمپشن 2 بود. حال ماموریت Farming, for Beginners آغاز خواهد شد.


 

ماموریت Farming, for Beginners نودُمین ماموریت اصلی بازی رد دد ریدمپشن 2 است. این بخش از آموزش شما را برای کامل کردن ماموریت موردنظر، از جمله دریافت تمام مدال‌های طلایی برای تکمیلی 100 درصد راهنما خواهد کرد. ماموریت Farming, for Beginners به صورت خودکار، هنگامی که ماموریت Simple Pleasures را به اتمام رساندید، در دسترس قرار می‌گیرد.

 • شخصیتی که ماموریت را به شما می‌دهد: تام دیکنز (Tom Dickens)
 • ماموریت در فصل: Epilogue — بخش اول
 • ناحیه: West Elizabeth

لازمه دریافت مدال طلایی ماموریت Farming, for Beginners

 • در عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه اولین بخش حصار را تعمیر کنید.
 • نگذارید گاو نر به شما ضربه بزند.

محل شروع ماموریت: Pronghorn Ranch, West Elizabeth

با تام دیکنز صحبت کنید

به نزد تام دیکنز بروید تا به شما نشان دهد که چگونه حصار را دور مزرعه بسازید. بعد از اینکه روند کار را به شما توضیح داد، تام کار شما را مشاهده می‌کند.

 • مدال طلایی: در عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه اولین بخش حصار را تعمیر کنید.

ابتدا دکمه :x: / :a: را فشار دهید تا با چکش پایه حصار را به زمین فرو ببرید، سپس بروید و یک نرده بردارید. با بالا بردن آنالوگ :l-up:، نرده را تا ارتفاع مناسب بالا ببرید، سپس با فشار دادن دکمه :x: / :a: آن را سر جای خود قرار دهید. دوباره آنالوگ :l-up: فشار دهید تا ارتفاع هر دو طرف یکسان می‌شود، مجددا دکمه :x: / :a: را فشار دهید تا آن طرف را هم سر جای خود قرار دهید. سریع برای دو نرده بعدی نیز همین کار را تکرار کنید تا حصار در عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه تعمیر شود و شما یکی از لازمه‌های کسب مدال طلایی این ماموریت را کامل کرده باشید.

سپس به دنبال زدن چکش به پایه دوم، سینماتیکی تشکیل شده از عکس‌های به هم پیوسته که در آن حصار را تعمیر می‌کنید پخش می‌شود.

بعد از آن تام شما را به کنار در آغل صدا می‌زند تا کمک کنید یک گاو نر سرکش را به داخل آغل ببرید.

 • مدال طلایی: نگذارید گاو نر به شما ضربه بزند.

کمی بعد گاو نر شروع به جفتگ انداختن می‌کند و خود را آزاد می‌کند. مراقب باشید که توسط ضربه‌های گاو ناک اوت نشوید تا آخرین لازمه کسب مدال طلایی این ماموریت باطل نشود. گاو را دنبال کنید و در اولین فرصت آن را لسو کنید.

بعد از اینکه گاو را با طناب گرفتید، آماده یک سواری باشید. ابتدا گاو شما را به دنبال خود می‌کشد.

بعد از اینکه گاو متوقف کرد و خود را به طرف شما برمی‌گرداند و سر خود را تکان می‌دهد که یعنی آماده حمله‌ور شدن به سمت شماست. اطمینان حاصل کنید که با جاخالی دادن از برخورد گاو با خود جلوگیری کنید. توجه داشته باشید که برای دریافت مدال طلایی این ماموریت نباید اجازه دهید که حتی یک ضربه هم دریافت کنید.

دوباره گاو را دنبال کنید و با لسو سعی کنید که آن را آرام کنید. معمولا بعد از اینکه چندین بار شکست خوردید، گاو شروع به آرام شدن می‌کند. بعد از اینکه دوباره گاو را لسو کردید و هنگامی که دکمه (:sq: /  :x1:) مورد نظر روی نمایشگر ظاهر شد، با فشار دادن آن گاو را آرام کنید. تا زمانی که سر خود را تکان می‌دهد به آن زیاد نزدیک نشوید.

به طور مداوم دکمه :sq: /  :x1: را فشار دهید تا بالاخره گاو نر سرکش آرام می‌شود و به شما اجازه می‌دهد که آن را به آغل برگردانید.

سینماتیک پایانی را مشاهده کنید تا ماموریت شما به اتمام برسد.

این پایان راهنمای ماموریت Farming, for Beginners رد دد ریدمپشن 2 بود. در بخش بعدی آموزش Red Dead Redemption 2 از ماموریت Fatherhood, for Beginners راهنما را آغاز خواهم کرد. امیدوارم از خواندن راهنمای این 10 ماموریت نهایت استفاده را برده باشید.

منبع : وینفون
373 پست
رسول امینی
I Was Born in 1997 and Played My First Game in 2005 Which it Was Resident Evil 4. A Huge Fan of Video Games, Especially Open-world, Historical and Survival Horror Genre and Spend a Lot of Time on Playing. My Top No-Doubt Games Are Dark Souls 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil 4, Horizon Zero Dawn, God Of War 2018 and Bloodborne. Most of the Time in My Daily Life, i Write Articles for WinPhone.Ir
مطالب مرتبط
تبلیغات
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
برای نوشتن دیدگاه می توانید به حساب کاربری خود وارد شوید ورود ارسال نظر به صورت مهمان
برچسب ها: , , , , , ,