اخیرا مایکروسافت به‌روزرسانی فرمور جدیدی برای سرفیس پرو 4 و سرفیس لپ‌تاپ عرضه کرده بود. در ادامه این شرکت به‌روزرسانی فرمور بسیار جامعی را برای سرفیس پرو 2017 عرضه کرده که لیست بلندی از بهبودها را برای این دستگاه به ارمغان آورده است.

مایکروسافت همواره پشتیبانی بسیار خوبی از کامپیوترهای سرفیس داشته است، اعضا مختلف این خانواده به‌طور مستمر به‌روزرسانی فرمور جدیدی دریافت می‌کنند تا بهترین هماهنگی میان سخت‌افزار و سیستم عامل دستگاه ایجاد شود. جدیدترین به‌روزرسانی فرمور سرفیس پرو اخیرا منتشر شده که تغییرات فراوانی را برای این دستگاه ایجاد کرده است. وسعت موارد بهبود یافته با دریافت این به‌روزرسانی به حدی است که می‌توان آن را بزرگترین به‌روزرسانی فرمور سرفیس پرو از زمان عرضه دانست.

لیست تغییرات فرمور دستگاه در این به‌روزرسانی به شرح زیر است:

 Surface Batteries نسخه 1.2.28.0: این نسخه از فرمور باعث افزایش پایداری سیستم شده و برای هر دو نسخه سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE عرضه شده است.

Intel-Camera نسخه 30.15063.6.6082: این نسخه از فرمور باعث افزایش پایداری سیستم شده و برای هر دو نسخه سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE عرضه شده است.

Intel Corporation Display نسخه 24.20.100.6136: این نسخه از فرمور برای گرافیک‌های مجتمع Intel HD Graphics 615, Intel HD Graphics 620 و Intel HD Graphics 640 عرضه شده است. این فرمور جدید باعث افزایش پایداری و بهبود عملکرد سیستم شده و برای هر دو نسخه سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE عرضه شده است.

سرفیس فرمور نسخه 56.747.12.0: این فرمور برای بهبود عملکرد Surface Integrated Sensor Hub عرضه شده و باعث افزایش پایداری و بهبود عملکرد سیستم شده و برای هر دو نسخه سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE عرضه شده است.

سرفیس فرمور نسخه 11.8.50.3448: این فرمور برای Surface Management Engine عرضه شده و باعث افزایش پایداری و بهبود عملکرد سیستم شده و برای هر دو نسخه سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

سرفیس فرمور نسخه 234.2237.257.0: این فرمور برای Surface System Aggregator عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌شود و برای هر دو نسخه سرفیس پرو وسرفیس پرو LTE در دسترس است.

سرفیس فرمور نسخه 237.2278.769.0: این فرمور که برای Surface UEFI عرضه شده و باعث افزایش امنیت دستگاه شده و برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس استو

Intel – HIDClass نسخه 3.1.0.3524: این فرمور که برای بهبود پشتیبانی و اتصال لوازم جانبی مورد استفاده کاربر عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – HIDClass نسخه 1.2.0.100: این فرمور برای تاچ پد دستگاه عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface HIDClass نسخه 2.0.304.0: این فرمور برای تایپ کاور سرفیس 3 عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – HIDClass نسخه 1.0.183.0: این فرمور برای Surface PTP Filter عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – Media نسخه 10.25.0.8: این فرمور برای کنترلرهای بازی، تصویر، صدا اینتل عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Realtek Semiconductor Corp – Media نسخه 6.0.1.8242: این فرمور برای کنترلرهای بازی، تصویر و صدا Realtek High Definition Audio عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 30.15063.6.6082: این فرمور برای Microsoft control Logic عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System  نسخه 30.15063.6.6082: این فرمور برای Intel CS12 Host Controller عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel System نسخه 30.15063.6.6082: این فرمور برای پردازنده سیگنال تصویربرداری سری 2500 اینتل عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel – System نسخه3.1.0.3524: این فرمور برای سنسورهای پلتفرم اینتل عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel – System نسخه 11.7.0.1057: این فرمور برای رابط کاربری موتور مدیریت اینتل عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 30.100.1725.1: این فرمور برای Intel Srial IO GPIO Host Controller عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 30.100.1725.1: این فرمور برای Intel Serial IO 12C Host Controller عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 30.100.1725.1: این فرمور برای Intel Serial IO UART Host Controller عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 9.21.0.3347: این فرمور برای فناوری صدای هوشمند اینتل عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 30.15063.6.6082: این فرمور برای دوربین جلویی مایکروسافت عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel Corporation – System نسخه 30.15063.6.6082: این فرمور برای دوربین پشتی مایکروسافت عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Intel – System نسخه 3.1.0.3524: این فرمور برای ISS Dynamic Bus enumerator عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – System نسخه 1.1.511.0: این فرمور برای Surface Accessory Device عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – System نسخه 3.1.136.0: این فریمور برای Surface ACPI Notify Driver عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – System نسخه 3.2.136.0: این فرمور برای Surface Display Color عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface -System نسخه 3.2.136.0: این فرمور برای Surface Integration service Device عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – System نسخه 2.10.136.0: این فرمور برای Surface Radio Monitor عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – System نسخه 4.1.136.0: این فرمور برای Surface Serial Hub Driver عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

Surface – System نسخه 1.1.1158.0: این فرمور برای فضای ذخیره‌سازی سرفیس عرضه شده و باعث افزایش پایداری سیستم می‌گردد. این به‌روزرسانی برای سرفیس پرو و سرفیس پرو LTE در دسترس است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این به‌روزرسانی بسیار بزرگ، بهبودهای متعددی برای بخش‌های مختلف سرفیس پرو درنظر گرفته شده است. برای دریافت این به‌روزرسانی می‌توانید به ویندوز آپدیت مراجعه کرده یا اینکه از طریق این صفحه نسبت به دریافت آنها اقدام کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : وینفون
1348 پست
محسن توکلی نیا
سردبیر بخش سخت افزار و گیم. همراه شما کاربران عزیز 😉
مطالب مرتبط
تبلیغات
در مای نوکیا بخوانید
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
برای نوشتن دیدگاه می توانید به حساب کاربری خود وارد شوید ورود ارسال نظر به صورت مهمان
برچسب ها: , , ,