با از راه رسیدن به روز رسانی تابستان اکس باکس وان، تغییرات قابل توجهی در این کنسول به وجود آمده است. با این که چند روز تا انتشار به روز رسانی سالگرد برای ویندوز ۱۰ کامپیوتر فرصت باقی مانده، ولی کنسول اکس باکس توانسته زود تر از موعد، این به روز رسانی که با نام “به روز رسانی تابستان” منتشر شده را دریافت کند. این به روز رسانی، این کنسول را با اکوسیستم ویندوز یکپارچه کرده است. با وینفون همراه باشید.

  • یکشنبه 9 مرداد 1395 ساعت 16:30
  • 3
  • امیر زمانی
ادامه مطلب