با اینکه هیچ برنامه برای ساخت نسخه بعد عنوان Deus Ex وجود ندارد اما مدیر استودیو Eidos Montreal، دیوید انفوسی اشاره کرد که این مجموعه هنوز به پایان نرسیده است.

  • سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 21:00
  • 0
  • امیرحسین نورپور
ادامه مطلب