آیا روز هایی که اولین بیلد رد استون منتشر شد را به یاد می آورید؟ از آن موقع، بیلد های مختلفی برای به روز رسانی رد استون (سالگرد) ویندوز ۱۰ منتشر شده و ما خبر های زیادی در رابطه با آن منتشر کرده ایم. هنوز به روز رسانی رد استون ۱ به صورت رسمی منتشر نشده که حالا شاهد هستیم، بیلد جدیدی از به روز رسانی بزرگ بعدی ویندوز ۱۰ توسط حلقه ی داخلی مایکروسافت در حال آزمایش می باشد. با وینفون همراه باشید.

  • جمعه 7 مرداد 1395 ساعت 15:55
  • 9
  • امیر زمانی
ادامه مطلب