کرتانا دستیار صوتی مایکروسافت روز به روز در حال هوشمندتر شدن و افزایش قالیت است، روز گذشته تیم ترجمه مایکروسافت اعلام کرد که قابلیت ترجمه از زبان های  فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی به کرتانا اضافه شده است و کاربران هم اکنون می تواننداز کرتانا بخواهند که متن هایی که به این زبان ها است را برایشان ترجمه کند.

  • چهارشنبه 24 فروردین 1395 ساعت 12:30
  • 0
  • حمیدرضا عبدی
ادامه مطلب