نزدیک حدود ۷.۴ میلیارد انسان بر روی زمین زندگی می کنند اما تنها ۷۴ مرد و زن درحال اداره جهان و به نوعی چرخاننده دنیا هستند. بر اساس بررسی Forbes مثل هرسال، قدرتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۶ معرفی کرده است. با وینفون همراه باشید.

  • پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 16:00
  • 6
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب