به تازگی سیستم مورد نیاز بتای عنوان Call of Duty: Black Ops 4 توسط استودیو سازنده این عنوان، استودیو Treyarch مشخص شده است.

  • پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 10:00
  • 0
  • امیرحسین نورپور
ادامه مطلب