جامعه ی جهانی به سمت و سوی احترام بیشتر به زنان پیش می رود تا همانند مردان، زنان نیز در جایگاه در خور شأن خود قرار گیرند و کارکنان زن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما هنوز کمپانی های بسیار زیادی هستند که توانایی برابرسازی بین حقوق و میزان کار کارمندان زن و مرد خود را ندارند و در این بین کمپانی هایی که برابری را رعایت می کنند، بهترین محیط برای بانوان هستند و Fairygodboss این کمپانی ها را رتبه بندی کرده است. با وینفون همراه باشید.

  • شنبه 28 آبان 1395 ساعت 14:00
  • 9
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب