تنها چند ساعت به شروع رسمی E3 باقی مانده اما در اتفاقی عجیب تریلری از بازی مهم کمپانی Bathsda منتشر شد تا از هیجان گیمرها کمی کاسته شود ولی همچنان برای اطلاع از جزییات این بازی مهم باید چند ساعت تا کنفرانس این کمپانی منتظر ماند.

  • یکشنبه 22 خرداد 1395 ساعت 21:30
  • 4
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب