بازیکنان می‌توانند تنظیمات سطح سختی را به صورت خاص و جداگانه برای حالت مورد علاقه خود مانند جنگیدن ویا انجام معما ها تنظیم کنند.

  • شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 10:00
  • 0
  • امیرحسین نورپور
ادامه مطلب