در طول حیات ویندوز برای هر کاربری، مطمئنا گاهی اوقات اوضاع بهم می ریزد، و گاهی اوقات نیز خرج روی دست شما گذاشته می شود. ویندوز خودش دارای تعدادی ابزار عیب یابی در درونش هست، اما پیدا کردن آن ها، و مهم تر، استفاده‌ی از آن‎ها، کاری پرقلق محسوب می‌شود. در اینجا ۱۰ ابزار که دیر یا زود به آن ها احتیاج پیدا خواهید کرد را معرفی می کنیم، فارغ از نحوه ی استفاده یا سوء استفاده شما از ویندوز ۱۰. این ابزارها رایگان هستند. به صورت داخلی در ویندوز وجود دارند، و یا قابل دانلود از مایکروسافتند، …

  • سه شنبه 15 شهریور 1395 ساعت 20:00
  • 9
  • محمد به آبادی
ادامه مطلب

در  طول حیات ویندوز برای هر کاربری، مطمئنا گاهی اوقات اوضاع بهم می ریزد، و  گاهی اوقات نیز خرج روی دست شما گذاشته می شود. ویندوز خودش دارای تعدادی ابزار عیب یابی در درونش هست، اما پیدا کردن آن ها، و مهم تر، استفاده‌ی از آن‎ها، کاری پرقلق محسوب می‌شود. در اینجا ۱۰ ابزار که دیر یا زود به آن ها احتیاج پیدا خواهید کرد را معرفی می کنیم، فارغ از نحوه ی استفاده یا سوء استفاده شما از ویندوز ۱۰. این ابزارها رایگان هستند. به صورت داخلی در ویندوز وجود دارند، و یا قابل دانلود از …

  • یکشنبه 13 شهریور 1395 ساعت 21:30
  • 0
  • محمد به آبادی
ادامه مطلب