همانطو که می دانید کینکت اکس باکس که زمانی شاهکار ردموندی ها در دنیای بازی های رایانه ای بود، نتوانست آینده ی دنیای کنسول های بازی را رقم بزند و نتیجه ای که این شرکت انتظار آن را می کشید حاصل نشد، اما به نظر می رسد این دستگاه کاربر خود را از دست داده است و گهگاه خبرهایی از استفاده های عجیب این تکنولوژی در علوم دیگر شنیده می شود.

  • یکشنبه 7 فروردین 1395 ساعت 12:31
  • 2
  • حمیدرضا عبدی
ادامه مطلب